บทกลอนดีมาก ลู ก ๆ ทุกคน ค ว ร อ่ า น พ่อ กั บ...

อย ากให้ลูกๆทุกคนได้อ่าน พ่อกับแม่ นั่นแหละคือพร ะแท้ รีบดูแลท่านก่อนสายไป “จดหมายจากพ่อและแม่” 1 ปี มี 365 วัน แต่ยังดีนะที่ยังมี 3 วัน ที่เราจะได้เจอลูก คือ วันพ่อ วันแม่ และวันเกิดของพ่อแม่ ลูกรัก…เมื่อพ่อกับแม่เริ่มแ ก่ตัว เราหวังว่าลูกจะอดทนเราทั้งสองได้บ้าง บางคราวที่เราทำจาน ทำแก้วแ ตก หรือทำแกงหกบนโต๊ะเพราะสายต าไม่ดี ลูกคงไม่ ต...

เมื่อ อ า ยุ 50 ปี นั้นมาถึง จงอยู่อย่างคน ส ต ร อ ง และเข้มแข็ง

อย่ าไปกังวลว่า ถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้ว ใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิประณามอย่ างไร คุณจะไปรู้สึกรู้สาอะไรได้ ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่างไร ก็อย่ าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมาย และ หนทางชีวิตของตนเอง เมื่อล่วงลับไปแล้ว…คุณก็ยัง ไม่เลิกเป็นท าสของลูกๆ อีกหรือ อย่าคาดหวังอะไรมากจากเ ด็ กๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใคร ไว้ดูแลคุณยามแ ก่เ ฒ่ า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือ ดูแลอะไรคุณได้มากนัก...

ถ้าคุณนั้นเป็น ค น ซื่ อ สั ต ย์ กาลเวลาก็จะ คั ด สิ่...

ซื่อสั ตย์ ผู้โดดเดี่ยว “ซื่อสั ตย์ ” ถูก หนุ่มน้อยนามว่า “ฉลาด” ทิ้งลงทะเล ซื่อสั ตย์พย าย ามว่ายน้ำจนมาถึงเกาะแห่งหนึ่ง เมื่อขึ้นฝั่งได้ ซื่อสั ตย์ก็นอนพักอยู่บนหาดทราย มันพย าย ามคิดหาวิธีที่จะกลับขึ้นฝั่ง สิ่งที่ซื่อสั ตย์หวังก็คือ จะมีเรือของใครผ่านมาทางนี้บ้าง อยู่ๆ ซื่อสั ตย์ก็ได้ยินเสียงเพลงแววมาแต่ไกล มันรีบลุกขึ้นและมองไปยังต้นเสียงนั้น มีเรือลำหนึ่งกำลังมุ่งมายังเกาะนี้ บนเรือลำนั้นมีธงผืนเล็กโบกสะบัดอยู่ บนธงนั้นเขียนคำว่า “ความสุข” ที่แท้เป็นเรือของความสุขนั่นเอง ซื่อสั...

เมื่อเราเจอคนที่ ทำดีกับเราด้วย ควรดีตอบ อย่าไปเอาเปรียบเขา

ถ้าเจอคนที่ทำดีด้วยควรดีตอบ อย่ าไปเอาเปรียบเขา การที่เราจะคบหา หรือ สานความสัมพันธ์กับใครสักคน ไม่ว่าจะในฐานะ เพื่อน แฟน หรือ อะไรก็ตาม… สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ว้อยู่เสมอก็คือ… คน เป็นสิ่งมีชีวิต มีความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ด้านบวก ด้านลบ อยู่ในนั้น อ ย่ า คาดหวังกับ คน 1 คน มากเกินไป เพราะ ไม่มีใคร..? สามารถเป็นทุกอย่ างที่ทุกคนอย ากให้เป็น อ ย่...

ในบางครั้งที่เราดูคนผิด เพราะเชื่อใจและใจดีมากจนเกินไป

บางครั้งดูคน ผิด เพราะ.. ใจดีเกินไป คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "จิ ตใจมนุษย์ ย า กแท้หยั่งถึง" บางคนเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ เชื่อว่าคุณเคยให้การช่วยเหลือใครมาบ้าง แล้วสิ่งที่คุณได้รับคงหนีไม่พ้นคำที่ว่า "ทำคุณคนไม่ขึ้น" แต่ไม่ใช่ว่าการทำความดีหรือความใจดีของเราเป็นเรื่องสูญป่าว บางครั้งเราก็ไม่ได้ โ ง่ แต่เราเลือกที่จะเชื่อใจ เช่นเดียวกับที่ บางครั้งดูคน ผิ ด ไม่ใช่เพราะ ต า บ อ ด แต่เพราะใจดี บางครั้งช่วยคน ผิ...

การที่เราจะมา เ ถี ย ง กับคนที่เป็น โ ร ค ป ร ะ ส า...

เ ถี ย ง กับคนที่เป็น “ โ- ร ค ป ร ะ ส า ท ” ไม่มีวันชนะหรอก รู้ไหมว่า...เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้คนละกี่ปี ชี วิต นั้นสั้นยิ่งกว่าหยดน้ำค้าง เ สี ย อีก จะมี ชี วิต ในวันนี้ หรือ...