เมื่อขึ้นสู่ที่สูงยิ่งต้องโน้มลง ผู้คนจะรู้สึกชื่นชมทุกครั้งที่ได้เห็น

ยิ่งสูงยิ่งต้องโน้มลง ผู้คนจะรู้สึกชื่นชมทุกครั้งที่ได้เห็น ยิ่งมีอำ นาจ มากเท่าไหร่ ยิ่งอยู่สูงเท่าไร ยิ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้น ความอ่อนน้อมนี่เอง จะสามารถถ่วงน้ำหนัก ทำให้ เ ท้ า ของเราให้ติดดิน ไม่ลอยขึ้นฟ้าเพราะความลำพองใจ การเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นไม่ผิด แต่อย่ าให้มันหลง… ถึงขนาดทำให้เรากลายเป็นคน… หลงตัวเอง เพราะคนหลงตัวเอง ก็คือ คนแพ้ตัวเอง คนที่แพ้ตัวเอง ก็คือ คนที่แพ้ทุกสิ่งทุกอย่ าง… ส่งเสริมอัตตาตัวตน ตัวฉัน-ของฉันให้มากขึ้น เลิกอ วดร วย อ ว ดเ บ่งใน อำ นาจ อ...

ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นนกอินทรี คุณอย่าไปคลุกคลีกับนกกระจอก

ถ้าวันหนึ่งคุณทิ้งสังคมเดิมๆไป ไม่ได้แปลว่า คุณใจแคบ หรือแปลว่า คุณเห็นแ ก่ตัว แต่คุณจะย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ เพราะที่ผ่านมา คุณรู้แล้วว่า การที่อยู่ในสังคมแบบเดิมๆ มันคือ ม ล พิ ษ ในความคิด เพราะ คุณไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนได้เลย คนที่เห็นแ ก่ตัวที่แท้จริงคือ… คนที่ฉุ ด รั้งคนอื่นไว้ ไม่ให้ได้ดี อย่ าไปฟังคำคนเหล่านี้ เพราะ มันมีแต่จะทำให้คุณเ สียกำลังใจ หากคิดจะเป็น น ก...

ควรเลี้ยงลูกให้รู้จักหน้าที่ ไม่ใช่ให้ลูกนั้นเรียนอย่างเดียว

เราควร เ ลี้ ย ง ลู ก ให้รู้จักหน้าที่ไม่ใช่ให้ ลูกนั้นเรียนอย่ างเดียว เพราะ จะได้รู้จัก ความรับ ผิ ดชอบหน้าที่ และรักการทำงานด้วย เรามีบทความดีๆ มีสาระ ข้อคิด มาฝาก สำหรับผู้ปกครองหลายท่านมักบอกลูกว่าลูกเรียนหนังสือ เหนื่อยมากแล้ว ไม่ต้องช่วย พ่อ แม่ ทำงาน ขอให้ตั้งใจเรียน เรียนให้เก่งเพียงอย่ างเดียวก็พอ …เราจึงมักที่จะเห็น เ...

เรา ไ ม่ ค ว ร ที่จะลดตัวเพื่อจะไป ท ะ เ ล า ะ และเอาชนะ...

ในป่าแห่งหนึ่งมีสิ งโตพ่อลูกคู่หนึ่ง เห็น ห มาป่าเดินเข้ามา พ่อสิ งโตจึงพาลูกเดินเลี่ยงไปอีกทาง ลูกสิ งโตเห็นจึงเกิดความสงสัยถามพ่อว่า… “เจอเสื อตัวใหญ่พ่อยังกล้าสู้กับมัน แต่พอเจอ ห มา พ่อกลับเดินหนี มันไม่สมศักดิ์ศรีนะพ่อ” พ่อสิ งโตได้ยินเลยตอบลูกกลับไปว่า… “ลูกจำไว้นะ ในบางครั้ง.. การเอาชนะ ห มาตัวหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่มีเกียรติ หรือ น่าภูมิใจนักหรอก ถึงเราจะเก่งหรือมีกำลังแค่ไหน แต่ก็ไม่ควรเผชิญหน้ากับทุกเรื่อง บางครั้ง บางคนไม่มีคุณค่ามากพอจะเผชิญ หน้า หรือ ต่ อ ก...

เ มื่ อ เขาคิดที่จะ น อ ก ใ จ เรา ก็ อ ย่ า...

เมื่อเขา น อ ก ใ จ เรา ก็ อ ย่ า กลับไปหาเขาอีก เดินสวยๆออกมาเถอะ ในความสัมพันธ์ของคนเรามันก็เป็นเรื่องที่พูด ย า ก และซับซ้อน ใครๆ ก็อย ากจะมีความรักที่เพอร์เฟ็คต์ทั้งนั้น ถ้าเลือกได้ก็คง อ ย า ก จะเจอคนคนเดียวที่คบกันแล้วเข้ากันได้ดี และอยู่ด้วยกันไปตลอดเลย แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยสิ นิสัยคนเราต่างกัน...

ทุ ก ข์ ข อ ง คนมี คู่ นั้น มันย่อมมี มากกว่า ทุ ก ข์...

“ ทุ ก ข์ ” ของคนมีคู่…มันมากกว่า ทุ ก ข์ ของคนที่อยู่คนเดียว บางที .. การที่เราต้องอยู่คนเดียว อาจจะไม่ใช่ ก ร ร ม เก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคร แต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วย ช่วยไม่ให้ก่อ ก ร ร ม ใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ ทุ ก ข์ มากขึ้น “ ทุ...