7 ข้อคิดที่ทรงคุณค่าที่ควรอ่านก่อนนอน กรุณาอ่านช้าๆ และค่อยๆ คิดตามทีละข้อ

0
198

1.ในการทำมาหากิน

“อย่า”พึ่งพิงรายได้ช่องทางเดียว ใช้การลงทุนสร้าง”โอกาสที่สอง”

2.ในการใช้จ่าย

หากคุณใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ “ไม่จำเป็น” ไม่นานคุณจะต้องขายสิ่งที่ “จำเป็น”

3.ในการลงทุน

“อย่า”วางไข่ที่มีทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว

4.บนการคาดหวัง

ความซื่อสัตย์เป็น “ของขวัญ” ราคาแพงมาก “อย่า” คาดหวังมันจาก “คนราคาถูกที่คิดลบ”

5.ในความรู้สึก

ถ้าคุณกำลังรู้สึก ‘หดหู่’ แสดงว่า คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับ ‘อดีต’

ถ้าคุณกำลัง ‘กังวล’ แสดงว่า คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่กับ ‘อนาคต’ ถ้าคุณกำลังอยู่อย่างสงบแสดงว่า คุณกำลังมีชีวิตอยู่กับ “ปัจจุบัน” อดีต เป็น เศษกระดาษ ปัจจุบัน เป็น หนังสือพิมพ์ และอนาคต เป็น “กระดาษคำถาม”

6. เมื่อมี ‘สิ่งเลวร้าย’ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณมีทางเลือก สามทาง

ให้มันกำหนดคุณ

ให้มันทำลายคุณ หรือ

ให้มันสร้างคุณให้ “เข้มแข็งขึ้น”

7.เราใช้ดินสอ เมื่อเรายังเล็ก แต่ตอนนี้เราใช้ปากกา…คุณรู้ไหมว่า ทำไม ?

เพราะ ‘ความผิดพลาด’ ในวัยเด็กสามารถ “ลบ” ออกได้

แต่ความผิดพลาดตอนโต “ลบออกไม่ได้” ดังนั้น “จงพูดอ่านและเขียน” อย่างระมัดระวัง ‘ไม่เช่นนั้น’ ชีวิตจะเป็นเหมือน ‘กระดาษชำระ’

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here