Home ข้อคิดสอนใจ 20 ขั้นตอน ป ฏิ รู ป ตนเองสู่การเป็นคนใหม่ภายใน 7 วัน

20 ขั้นตอน ป ฏิ รู ป ตนเองสู่การเป็นคนใหม่ภายใน 7 วัน

0

1. หยิบกระดาษเปล่ามาหนึ่งแผน

2. ลองหาที่เงียบๆ สงบๆ ไม่มีคนรู้จักเรา อยู่ที่นั่นสัก 3-4 ชั่ ว โมง

3. อะไรคือข้อดีของเรา เขียนลงไปในกระดาษ

4. อะไรคือข้อเสี ยของเรา เขียนลงไปในกระดาษ

5. เราชอบอะไร งานลักษณะไหน มีพรสว รรค์อะไรเป็นพิเศ ษ เขียนลงไปในกระดาษ

6. เราไม่ชอบอะไร ไม่ถนัดงานแบบไหน ทำอะไรแล้วไม่มีความสุข เขียนลงไปในกระดาษ

7. ชีวิต ทุ ก วันนี้ชอบอะไรในชีวิตของเรา เขียนลงไปในกระดาษ

8. ชีวิตในวันนี้ไม่ชอบอะไรในชีวิตของเรา เขียนลงไปในกระดาษ

9. ลองวิ เ ค ร า ะ ห์ ตนเองว่า เพราะอะไร ชีวิตของเราจึงดำเนินมาถึงวันนี้ จุดนี้ พ ย า ย า ม นึกทบทวนเรื่องราวในอดีต เขียนลงไปในกระดาษ

10. ลองวางแผนชีวิตระยะสั้นๆดู

คือเลือกนิสั ยที่ไม่ดีที่สุดของเรามาหนึ่ง อ ย่ า ง และสัญญากับตัวเองว่า จะเลิกให้ได้ภายในหนึ่งปี เช่น ถ้าเป็นคนชอบนินท า ภายในหนึ่งปีฉันจะเลิก นิ น ท า ถ้าเป็นคนชอบพูดจาไม่ดี

ภ า ยในหนึ่งปีฉันจะเลิกพูดจาไม่ดี ถ้าเป็นคนขี้เหนี ยว ภายในหนึ่ งปีฉันจะเลิกเป็นคนขี้เหนี ย ว อ ย่ า ง นี้เป็นต้นคือเลือกนิสัยไม่ดีของเราที่เห็นได้ชัดมาหนึ่งข้อ แล้วทำลายมันให้ได้

ภายในหนึ่งปี ตรงนี้จะทำให้เรามีเป้าหมายทางจิต วิ ญ ญ า ณแล้ว ให้ทำด้วยความรู้สึกท้าทาย สนุกสนาน อ ย่ า เ ค รี ย ดแต่ “เอาจริง ทำจริง”

11. ให้ลองตั้งเป้าหมายว่า

เราจะทำอะไรสัก อ ย่ า ง ให้สำเร็จในปีนี้ เช่น เก็บ เ งิ น ให้ได้จำนวนหนึ่ง ระบุจำนวนให้ชัดเจน หรือ เปิดร้านให้ได้ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน หรือหัดเป็นช่างตัดผมให้

ได้ ระบุให้ชัดเจน หรือจะทำอาหารให้เป็น 10 ชนิด ระบุให้ชัดเจน อ ย่ า ง นี้เป็นต้น จำไว้ว่า ทุ ก อ ย่ า ง ต้องชัดเจน อ ย่ า คิดเฉยๆ แต่จงเขียนลงไปในกระดาษ

12. ข้อสิบจะทำให้คุณมีเป้าหมายทางจิต วิ ญ ญ า ณ

ข้อสิบเอ็ ดจะทำให้คุณมี เ ป้ า หมายเล็กๆ อ ย่ า ง เป็นรูปธรรมในชีวิต ชีวิตจะไม่เลื่อนลอยอีกต่อไป และคุณต้องระลึ กไว้เสมอว่า ต้องทำ ทุ ก อ ย่ า ง ให้เห มือนเล่นเก มคือทำ อ ย่ า ง สนุก แต่เอาจริง ทำจริง

13. ลองเขียนสิ่งที่คุณอ ย า ก ให้เกิดขึ้นในชีวิต

อ ย า ก เห็นตัวเองเป็นแบบไหน ยังไง เป็นช่วงๆ สองปีจากนี้ สี่ปีจากนี้ หกปีจากนี้ คุณ อ ย า ก เห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างกับตนเอง เขียนลงไปในกระดาษ

14. กำหนดการตื่นและนอนให้เป็นเวลา

ถ้าคุณสามารถทำได้ วงจรชีวิตจะเปลี่ยนไปสู่วงจรชีวิตที่ดีขึ้น จำไว้ว่า เวลาการตื่นและนอน คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดี เวลาชีวิ ตของคุณจะม ากหรือน้ อยก็อยู่ที่ตรงนี้ ถ้าคุณสามารถ

ควบคุมเวลาได้ ทุ ก อ ย่ า ง ในชีวิตจะง่ายขึ้นอีกมาก อ ย่ า นอนตื่นสาย อ ย่ า นอนดึก ขอให้เริ่มจากตรงนี้ก่อน แล้วคุณจะมีเวลาเหลือเฟือสำหรับจัดการชีวิตของคุณ

15. ควบคุมอาหาร

ถ้าคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนกิน อ ย่ า ง พอดี กินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้าคุณเองชนะตนเองในเรื่องนี้ได้ จิตใจของคุณจะเข้มแข็งขึ้นอีกมาก ความพอดีของชีวิต เริ่มจาก เรื่องง่ายๆ คือเรื่องกิน

16. จงออกกำลังกาย ทุ ก วัน

ไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ ยุ่ ง ย า ก วุ่นวาย ทำได้เท่าที่ทำ แต่ต้องทำ ทุ ก วัน เช่นกระโดดเชือกอยู่ในบ้านวันละร้อยครั้ง หรืออะไรง่ายๆ ที่คุณจะทำได้สะดวกๆ ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ

สุ ข ภ า พ กาย แต่มันเกี่ยวกับการย้ำต่อจิตสำนึกของคุณว่า ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และถ้าคุณทำได้ คุณจะรักตนเอง และรู้สึกดีกับตนเองมากขึ้น อ ย่ า ง มหาศาล

17. ทำสมาธิวันละ 15 นาที เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะมันจะทำให้คุณฉลาด และมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

18. อ ย่ า พูดในสิ่งไม่ดี

ขอให้คิดว่ามันคือ เ ก ม สนุกกับการเห็นตัวเอง อ ย า ก พูดในสิ่งไม่ดี แต่สามารถควบคุมตนเองให้เงียบได้ ฝึกฟัง เ สี ย ง กิเลสในใจ

แล้วไม่ทำตามคำสั่งของมัน แต่ให้เห็นมัน เห็นว่ามันกำลังคิดอะไร อ ย า ก จะพูดอะไร แล้วคุณจะสามารถเป็นเจ้านายของคำพูดตนเองได้

19. ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ

อ ย่ า ปล่อยตัว ทุ ก อ ย่ า ง ต้องดูแลจนเป็นนิสัย เ นื้ อ ตัว ร่ า ง ก า ย เสื้อ ผ้ า เป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญ นี่ไม่ใช่เรื่องของการยึด ติ ด

แต่เป็นเรื่องของการสร้าง สุ ข ภ า พ ที่ดี เป็นเรื่องของการเพิ่มเติมความสุข ความมั่นใจ และความสดชื่นให้ตัวของคุณเอง

20. ทุ ก สิ่งที่แนะนำไปทั้งหมด

ต้องเขียนมันออกมาว่าคุณจะทำอะไรบ้าง หนึ่ง สอง สาม สี่ เป็นขั้นเป็นตอน อ ย่ า คิดลอยๆ อ ย่ า คิดแล้วจบไป อ ย่ า คิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้ว เพราะถ้าคิด อ ย่ า ง นั้น ทุ ก

อ ย่ า ง ก็จะกลับไปเป็น อ ย่ า ง เดิม จงสร้างตารางชีวิตของคุณขึ้นมาระบุเวลาให้ชัดเจนว่าในแต่ละวันคุณจะทำอะไรบ้าง เวลากี่โมง นานเท่าไหร่ แค่ไหน อ ย่ า ง ไร ขอให้รู้ว่า

เมื่อคุณเริ่มต้นเขียน การเขียนจะทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปฝังอยู่ในจิตสำนึกของคุณ ความสำคัญของมันอยู่ตรงนี้ เมื่อ ทุ ก อ ย่ า ง ลงไปในขั้นจิตสำนึกของคุณแล้ว คุณจะเริ่มต้นทำ

เมื่อคุณทำแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยน และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนได้ เมื่อนั้น คุณก็จะเป็นเจ้าของชีวิตของคุณ อ ย่ า ง แท้จริง

ขอให้สนุกกับชีวิต..และมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับ

ขอบคุณ ละมุนละไม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …