Home ข้อคิดสอนใจ เราไ ม่ค ว รที่จะไปเก็บข ยะจากปากใครมาใส่ใจของเรา

เราไ ม่ค ว รที่จะไปเก็บข ยะจากปากใครมาใส่ใจของเรา

4

ทุ กชี วิตต่างมีบ า ด แ ผ ลไม่ว่าชีวิตใครๆ ก็ต่างมีแ ผ ลด้วยกัน

ทั้งนั้นต่อให้เข้มแข็งสักแค่ไหนต่างพ่าย แ พ้เป็นบางเวลาไม่ว่าจะเป็น

เรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องความรักเรามีพื้นที่ความอ่อนไหวไม่เหมือนกัน

เพราะเรารู้สึกต่อสิ่งต่างๆ ไม่เท่ากันบางคนอาจเคยเ จ็ บ ป ว ด

เพราะคำถูกนิ น ท าก็อย่ าเก็บ ข ย ะ จากป ากใครมาใส่ใจเรา

เลยทุ กครั้งที่โดนดู ถู กจะทำให้เราแกร่งขึ้นเพราะเราจะพัฒนาทำตัว

เองให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำเพื่อคนที่ดู ถู ก แต่ทำเพื่อตัวเราเองเป็นกำลังใจ

ให้ตัวเองมากๆเชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเราเองและเราจะผ่ านช่วง

เวลาที่ย ากลำ บ ากนี้ไปได้แน่นอนทุ กอย่ างมีทางออกเสมอใช้

สติคุยกับตัวเอง เคารพในตัวเองด้วยความจริงใจในช่วงเวลาที่ทุ ก

อย่ างไม่มีคำตอบถามตัวเองเราต้องการอะไรจากเรื่องที่เราเจอที่เรา

เห็นอยู่นี้แม้บางปัญ หาอาจไม่ได้เข้ามาทางภายนอกแต่ทุ กทางออก

ย่อมเริ่มจากภายในทบทวนคิดดีๆ ตั้งสติหาคำตอบให้ตัวเองออกมา

และเพราะชี วิตมันส่งต่อไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คือคิดก่อนพูดคิดก่อน

ทำจึงเป็นเรื่องสำคัญคิดพินิจอย่ างมีสติรู้ควรว่าจะเอ่ยป ากพูดเวลา

ไหนและควรปิดป ากตอนไหนเพื่อจะได้ฟังเพราะการเหนื่อยเพราะคน

อื่นนั่งพักผ่อนเดี๋ยวก็หายแต่ขออย่ าให้เหนื่อย ใจที่มาจากสาเหตุจาก

การกระทำของเราเลยคิดดี พูดดี ทำดีเป็นสิ่งสำคัญอย่ างน้อยเราก็

สบายใจสุขและใช้ชี วิตอยู่บนโลกใบนี้อย่ างมีความหมายแล้ว

ขอขอบคุณที่มาจาก โรสรินทร์ พุ่มฤทธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …