Home ข้อคิดสอนใจ 10 ข้ อที่ดูว่ าคู่เราเ ป็ นคู่รักที่ศี ลที่เ ส ม อ กัน

10 ข้ อที่ดูว่ าคู่เราเ ป็ นคู่รักที่ศี ลที่เ ส ม อ กัน

0

เรื่องของความรัก เรื่องชีวิตคู่ มันไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่มี วิ ธี คิดหรอกว่าคู่แบบไหนถึงจะไปกันร อ ด แบบไหนอยู่ด้วยกันไม่ได้ หากไม่ได้ลองคบ

และ เรียนรู้กันจริงๆ เรามาลองดู 10 ข้อเหล่านี้ที่เป็นสาเ หตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้คู่รักไปด้วยกันไม่ได้ว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง

1 พูดจาปากไม่ดี

ตอนที่คบหากันใหม่ๆ ต่างคนต่างก็ซ่ อนลายเอาไว้มิดชิดพอใช้ชีวิตร่วมกัน ต่างฝ่ ายก็ต่างปล่อยของที่เก็บเอาไว้อย่ างเต็มที่คำพูดที่ไม่เคยคิดว่าจะ

ได้ยินจากปากของคู่ชีวิตวันหนึ่งพอได้ ประจักษ์ด้วยตนเองก็อาจกลายเป็นอีกอย่ างว่ากันว่า เวลาที่เราทะ เลาะกับคนที่เรารักเราแ คร์เราจะสรรหาคำ

พูดที่แ ย่ๆ มาพูดให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินเพราะเรารู้ข้อด้อยของคู่รักเราดี จำไว้นะ คุณสรรหาคำพูดที่เ จ็บแ สบที่สุด มาว่าให้คนที่คุณรักที่สุดฟังพอเรื่อง

ราวมันจบลงคนพูดนั่นแหละที่จะเ จ็บแ สบที่สุด

2 มีนิสัยเข้ากันไม่ได้

นิสัยเข้ากันไม่ได้ไ ลฟ์สไตล์การใช้ชี วิตไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ ยว ผั บ ชอบแสงสี อีกคนไม่ชอบที่เ สี ยงดังๆหรือ การได้พักผ่อนคือการได้นอนชิลๆ

อยู่บ้านส่วนอีกคน คือการได้ออกไปป าร์ตี้ พบเจอผู้คนแบบนี้ยังไงก็อยู่กันย าก

3 ความห่างไกลกัน

คู่ชีวิตหลายคู่ที่ต้องแยกย้ ายกันไปทำงานทำให้ความรักความผูกพันเริ่มจืดจางบางคู่ก็เข้าขั้นถึงกับเห็นสัจธรรมในชีวิตคู่ในเมื่อมีแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจะมี

ไปทำไม เราเลิกกันเถอะ จึงเป็นคำตอบของชีวิตคู่

4 การน อ ก ใจ

มีคำกล่าวว่า ความ ร่ำร วยพิสูจน์ใจชายความ ลำ บากพิสูจน์ใจหญิงก่อนที่คุณคิดจะมีคนใหม่ คิดถึงวันที่คุณเคยสัญญากับเขาและเธอไว้หากคนๆนี้คุณเอง

ก็ยังรักษ าสัญญาไว้ไม่ได้ คนต่อไปก็เหมือนเดิมถมความอย ากในใจของตนให้เต็มนั้นเป็นเรื่องย าก แต่ ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ต่อให้อย ากเพียงใดก็จงรู้ละอาย

อย่ าให้ใครๆเขาว่า ดี ชั่ ว รู้หมดแต่อดใจไม่ได้

5 อายุที่มากขึ้น รูปร่างที่เปลี่ยนไป

หากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่สนใจแต่รูปโฉมภายนอกข้อนี้ก็จะกลายเป็นความลำ บากของคู่ชีวิตอีกคนไปเลยทันทีหากคุณยอมรับในก ฎของไตรลักษณ์ได้คือ ความเป็นอนิจจัง

ทุ กขัง อนัตตา คุณก็จะมองที่ความดีของคู่ชีวิตมากกว่า อายุ หรือ รูปร่างที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ ความไม่เหมือนเดิมของ เขา หรือ เธอ

6 คู่ชีวิตที่ไม่สาม ารถมีลูกได้

ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลก แต่เห ตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพราะ หลายๆคู่ต้องเลิกกันไปเนื่องจากอีกฝ่ายไม่สาม ารถมีลูกได้

7 มุมมองด้านการเ งิ นต่างกัน

การใช้เ งิ นที่แ ต กต่างกันคือปัญหาใหญ่ในชีวิตครอบครัวยกตัวอย่ างเช่น ภรรย าอย ากซื้อโน้นนั่นนี่ ฝ่ายสามีก็ห้ามนี่นั้นโน้นแม้มันจะเป็นเ หตุเล็กๆ แต่ ก็อาจบานปลายได้ใน

วันหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายที่ต้องการใช้เ งิ นนั้น เป็นคนที่หาเ งิ นได้น้อยกว่าแล้วยังต้องไปเ บียด เบียนรายได้จากอีกฝ่ายด้วย

8 ชอบลงไม้ ลงมือ

เหตุการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเ จ็บร่าง กาย หนำ ซ้ำยังเ จ็บจิ ตใจจนกลายเป็นปัญ หาใหญ่หากฝ่ายที่ลงมือ ให้หันมาพิจารณา หากผู้ที่ถู กกร ะ ทำ

คือพ่อแม่ของคุณ คุณจะรู้สึกอย่ างไร

9 มี วิ ธี การเลี้ยงลูกต่างกัน

คู่ชีวิตไม่สาม ารถมีลูกได้อาจเป็นสาเหตุของการหย่ าแต่ การมีลูกแล้วทัศนะของการเลี้ยงลูกที่แ ต กต่างกันก็อาจเป็นอีกสาเหตุก็เป็นได้ลูกต้องเรียนอนุ บาลนี้เท่านั้นต กลงเวลาลูก

ทำผิ ด ตำ หนิลูกได้ไหมคุณโอ๋ลูกมากเกินไปหรือเปล่าต้องให้เ งิ นลูกใช้เดือนละเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงจะให้ลูกมีแฟนได้จะเรียนสายศีลป์หรือสายวิทย์ดีเพราะ มันเป็นสิ่งที่พ่อ

แม่ถูกปลูกฝั งมาตั้งแต่ ก่อนเช่นกันพื้นฐาน และ แนวคิดในการดำเนินชีวิต ของแต่ละครอบครัว

10 มีอุปนิสัยไม่ดี

คู่ชีวิตมีอุปนิสัยในทางที่ไม่ดี เช่น ขีเกี ยจทำงานบ้านไม่รั กษาความสะอาดในบ้าน หรือ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญ หาที่แก้ได้ย ากเพราะ

เป็นเหมือนนิสัยของอีกฝ่ายไปแล้วท้ายที่สุดแล้วหากไม่ยอมปรับตัว คงต้องลาจากกันไป

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก นุสนธิ์บุคส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …