Home ความเชื่อ จำ ไ ว้ เ ล ย นะ อ ย่ า พู ดว่า ไม่มีเ งิ น ก่อนชีวิตจะ ต ก อั บ ไม่ มี กิน

จำ ไ ว้ เ ล ย นะ อ ย่ า พู ดว่า ไม่มีเ งิ น ก่อนชีวิตจะ ต ก อั บ ไม่ มี กิน

1

จำไว้นะ อย่ าพูดว่า ไม่มีเ งิ นวิชาการต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ที่ศึกษาแล้วไม่ค่อยได้ผล เพราะคนข าดความอดทนมาก ต้องบอกว่าข าดมากจริง ๆโยมบางคนมาถามเรื่องกสิณ บอกว่าผมจับภาพกสิณ
ภาวนาแล้วแต่ทำไมยังไม่เกิดผล อาตมาถามว่าคุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง

เขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่ง แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงบอกเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือคู่มือปฏิบัติก รรมฐานหรือหนังสือก รรมฐาน ๔๐ ของหลวงพ่อวัดท่าซุงดู ในเรื่องการฝึกกสิณท่านบอกว่า
ให้ลืมตามองภาพ หลับตาลงนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับกำหนดลมหายใจเข้าออกและคำภาวนา

พอภาพเลือนไปให้ลืมตาดูใหม่หลับตาลงกำหนดนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับลมหายใจและคำภาวนา ทำอย่ างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้ง จนกว่าภาพนั้นจะเริ่มติ ดตาติ ดใจทีนี้ เขาเองหลักร้อยยังไม่ผ่ านเลย
แล้วจะไปกล่าวถึงเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่ างไรเมื่อตอนบ่ายมีโยมมาปรารภว่า

ตอนนี้การทำมาหากินลำบากมาก จะแก้ไขด้วยวิ ธีไหน อาตมาก็แจ้งแ ก่โยมไปว่าให้ใช้คาถาเ งิ นล้านเป็นกร รมฐาน เขาบอกว่าภาวนาเป็นประจำเช้าเย็นอยู่แล้ว อาตมาถามว่ากี่จบ เขาบอกว่าเช้า ๙ จบ
เย็น ๙ จบ อาตมาจึงบอกว่า โยมรู้ไหมว่า ถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนา ต่ำสุดจะให้เริ่มที่ ๑๐๘ จบ

ยังดีกว่าโยมอีกคน เขาบอกว่าท่องคา ถาเ งิ นล้านมา ๒ เดือนยังไม่เห็นผล เราก็แปลกใจ เพราะถ้า ๒ เดือน ทำจริง ๆ ต้องเห็นผล ถามว่าโยมภาวนาครั้งละกี่จบ เขาว่าครั้งละ ๑ จบแหมน่าได้ผลจริง ๆ
เลยการที่ให้เราภาวนามาก ๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ย าวนาน จะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นมากขึ้นเนื่องจากเรื่องของคา

ถาขึ้นอยู่กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้นดังนั้น การที่พวกเราทั้งหมดในปัจจุบัน ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท สมัยที่อาตมาภาวนาคา ถาปัจเจกพ ระพุ ทธเจ้า
อาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘

หลวงพ่อท่านมอบคาถาเ งิ นล้านให้ ก็มาปฏิบัติภาวนาดูตอนนั้นติ ดใจในการภาวนาคาถาบารมี ๓๐ ทัศ ก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเ งิ นล้าน ๙ จบ น่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐ จบดีกว่า จาก ๓๐ จบ
ทำไป ๆ เริ่มเห็นผล ก็มานึกว่าสมัยหลวงปู่ป่าน ท่านมอบคา ถาพ ระปัจเจกโพธิโปรดสั ตว์ให้แ ก่ลูกศิษย์

แล้วมีบุคคลตัวอย่ างที่ทำแล้วได้ผล ก็คือท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างขายย าตราใบโพธิ์ หรือนายแจ่ม เปาเล้ง ชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุคคลตัวอย่ างที่หลวงพ่อท่านยกให้ลูก
ศิษย์ฟังถ้ายิ่งได้พ ระประธานในโบสถ์ยิ่งดี ก็แปลว่าพี่เขาเอาบุญใหญ่อย่ างเดียวแต่ของเรานี่เล็กน้อยแค่ไหนขอให้รู้เป็นทำหมด

พอหน้ากฐินก็เตรียมซองปัจจัยไว้ซองละ ๑ ๐๐๐ บาท วัดไหนมีกฐินร่วมกับเขาหมด ๑๐๐๐บาท พร้อมผ้ าไตร ๑ ชุด ทำจนไม่ต้องนับ บางปีก็ ๔๐ ถึง ๕๐ วัด ก็มี ดังนั้น โยมที่บอกว่า ลำ บากในเรื่องทำ
มาหากิน ถ้าตั้งใจภาวนาคาถาเ งิ นล้านจริง ๆ ไม่เกิน ๒ เดือนจะมีความคล่องตัวแน่นอน

ที่กล้ายืนยันเพราะทำเห็นผลด้วยตนเองมาแล้วทุ กวันนี้ ที่บรรดาเพื่อนพ ระเห็นว่าอาจารย์เล็กร วย ก็คืออานิสงส์ของคา ถาเ งิ นล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอนประชุมพ ระนวกะ ท่านเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่เขยกัน คือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๑ อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๒

เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกัน พอท่านมาถึงก็บอกว่า อาจารย์ผมติ ดห นี้ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ ขอยืมสักสี่แสนสิ อาตมาก็หัวเราะบอกว่ารู้ไหมที่เห็นว่าผมร วยเป็นเพราะผมใช้เ งิ นไม่คิด มีเท่าไรผมก็ทุ่มออกเพื่องาน
ส่วนรวมหมด คนที่ทำได้ทุ กงานทำได้ทุ กครั้ง คนเขาจะเห็นว่าร วย แต่จริง ๆ แล้ว ผมไม่มีเ งิ นเก็บ

ส่วนคนไหนก็ตามที่ไม่ยอมทำอะไรเลยส่วนใหญ่เขามีเ งิ นเก็บท่วมหั วทั้งนั้น ลองไปขอยืมเขาดูก็แล้วกันแปลกดี บางวันอาตมาเหลือเ งิ นติ ดตัวอยู่แค่ ๒๒ บาทเท่านั้น หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ท่านแนะนำเอาไว้ท่าน
บอกว่าจะมากจะน้อยขอให้มีเ งิ นติ ดตัวไว้ บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ยังดี ถ้าใช้คาถาเ งิ นล้านของท่านอย่ าพูดคำว่าไม่มีเ งิ น

อย่ างไรก็ต้องมี ถ้าหากว่าโยมมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ ก็ใส่ ๆ กระเป๋าไว้บ้างอย่ างไรก็ให้มีเ งิ นติ ดกระเป๋าอยู่ เป็นการแ ก้เคล็ด ในสมัยของหลวงปู่ปาน มีลูกศิษย์ที่ทำคาถาพ ระปัจเจกโพธิโปรดสั ตว์ แล้วประสบผลสำเร็จ
เป็นตัวอย่ างให้คนอื่นได้พอมาถึงรุ่นหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านไม่ได้ยกตัวอย่ าง แต่อาตมาก็ทำให้เห็นแล้วว่า

ถ้าทำจริงก็มีผลจริงๆเหลือแต่พวกเราทั้งหลายว่าจะมีใครทุ่มเทจริงจัง เมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ประกาศอย่ างเต็มปากเต็มคำว่าเราปฏิบัติก รรมฐานแล้วได้ผล โดยเฉพาะในส่วนของคา ถาเ งิ นล้าน ที่มีอานิสงส์พิเศษก็คือ
ความคล่องตัวในความเป็นอยู่อานิสงส์ของการภาวนานั้น เราได้พุ ทธานุสติเต็ม ๆ อยู่แล้ว

เพราะเป็นคาถาที่พ ระพุ ทธเจ้าท่านมอบให้มาถ้าเราต้องการไปนิพพานก็ภาวนาคาถาเ งิ นล้าน แล้วเอาใจเกาะพ ร ะนิพพานไว้ ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่เราต้องการผลพิเศษของคา ถา ไปทำจริง ๆ สักที เราต้องกล้าคิด
กล้าทำ พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่าเ สียเอง ทำตัวเองให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เ สียเลย ถ้าเราทำได้ผล

ถึงเวลาไปสอนคนอื่นก็จะสอนได้อย่ างเต็มปากเต็มคำอีกด้วย สนทนากับพ ระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ เก็บต กบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกันย ายน ๒๕๕๓

ขอบพ ร ะคุณแหล่งที่มา ส า ระน่ารู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …