Home ข้อคิดสอนใจ ใกล้ถึงบั้นปลายชีวิตโ มโ หให้น้อยลง ใช้ชีวิตเราให้มีความสุขเถอะ

ใกล้ถึงบั้นปลายชีวิตโ มโ หให้น้อยลง ใช้ชีวิตเราให้มีความสุขเถอะ

0

คนเราการมีชีวิตอยู่ ก็ต้องเห นื่อยล้า ตลอดชีวิตลำ บากทั้งชีวิต ยุ่งมา

ตลอดชีวิตเ งิ น หามาเท่าไหร่ ก็ตามนั้นสมบัติ ต้องมีเท่าไหร่ถึง จะนับ

ว่ามากภูเขาแห่งเ งิ น ท อ ง แลกความปลอดภั ย มาไม่ได้ สมบัติล้ำค่าบน

โลกหาย ากแต่สุ ข ภ า พ ที่ดี หาซื้อไม่ได้ ใช้จ่าย อดออม ตอนแ ก่

กลับไม่มีใครมาดูแลใช้ชีวิตอย่ างรอบคอบ ท้ายที่สุดความสุขก็ว่างเปล่า

เมื่อหิว ก็กิน ง่วงก็ไปนอนเมื่อคิดปลง ทั้งชีวิตของมนุ ษย์ก็เป็นเช่นนั้น

ตอนมีชีวิต ไม่กล้าใช้เ งิ นก็กลายเป็นแค่ กระดาษเปล่า ทั้งชีวิตนี้ หาก

คิดให้ต กทุ กอย่ างก็ไม่สำคัญแล้ว สิ่งที่ไม่ได้มา ปล่อยมื อและ

อวยพรสิ่งที่ขอไม่ได้ ก็มองเป็นเพียงแค่ควันหมอก ไม่จำเป็นต้องไป

พั วพัน รั้งจะทำให้คนเ ก ลี ย ด ไม่จำเป็นต้องดิ้นรนรั้งจะทำให้คน

รำ คาญ สรรพสิ่ง เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เ งิ น ท อ ง เป็นสิ่ง

จำเป็น สำหรับการใช้จ่ายบ้าน เป็นที่อยู่ อาศัย ร ถย นต์ เป็นการ

ค มนาค ม ขนส่งไม่ว่าส ร รพสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งดีที่สุดหรือไม่

ขอให้หวงแค่ ใบหน้า ของคนในครอบครัวมี รอยยิ้มหรือไม่ก็พอคิด

ให้ทะ ลุ มองให้ไกล เรียบง่ายนิด สับสนหน่อยเบิกบาน อยู่อย่ าง

มีความสุข คนคนหนึ่งจะเดินได้ไกลแค่ไหน กุญแจสำคัญคือใครจะเดิน

เคียงข้างคุณหนทางข้างหน้า ฉันจะเดินเคียงข้างกับคุณเอง

ที่มาเรื่องราวดีๆโดย L i e k r

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …