Home ข้อคิดสอนใจ ที่สุดของคน คือเป็นคนธรรมดา ที่มีความสุข

ที่สุดของคน คือเป็นคนธรรมดา ที่มีความสุข

0

1 ในสังคมที่มีแต่เ สียงวิจ ารณ์แง่ลบมากมายและมองแต่แง่ดีของตัวเองแต่แท้จริงคนที่ยืนยิ้มได้สบายๆนั่นคือคนที่ไม่นำคำลบๆที่ไม่จริง

จากคนอื่นมาเพราะว่าแท้จริงแล้ว ความจริงนั้นเป็นอย่ างไรเรารู้ดีสุดไม่จำเป็นต้องเหน็ดเหนื่อย อธิบายให้คนอื่นฟัง

2 ท่ามกลางการ แข่งขันเล่ าเรียนอวดใบปริญญาหรือการที่แม่ๆ ต่างมาอวดลูกตัวเองและโชว์โอ้อ่า ด้านการงานและถ่ายรูปลงโ ซลเชี่ยล

ว่าเขากินดีอยู่ดีแท้จริงคนที่จะสบายใจได้ดีสุดนั่นคือ คนที่ปรับตัวได้กับทุ กสภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีต่างหากล่ะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุ กความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันมากกว่า

3 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทั นตาเห็น คือคนที่เข้าใจว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุด

ฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุ กข์โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

4 ทุ กข์ที่แท้จริงในความย ากจนนั้นก็คือทุ กข์ในการที่อิ จฉาคนอื่น แล้วมองว่าเขาไม่มีแบบนั้นแบบนี้แต่บางคน

ก็ผ่ านด่ านทดสอบนี้ได้เพราะ ความขยันและผ่ านทุ กข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้องมาแต้ต้องมาติ ดกับดัก

เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุ กข์อย่ างมหัศจรรย์

5 ในกระแสสังคมทุ กวันนี้ก็กลุ้มใจ เรื่องหนี้ก้อนโตของเราว่าจะมีปัญหาอย่ างไร แล้วจะใช้ยังไงให้เร็ว

ที่สุดแต่แท้จริงแล้ว คนที่ปลดห นี้ได้ก่อนใคร นั่นคือคนที่หยุดสร้างหนี้มาเพิ่ม ต่างหากล่ะ

6 เสื้อสวยที่ติ ดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุดย่อมติ ดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพ

แห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคน จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจาก

ตำแหน่งหรือหั วโขนหรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

7 ท่ามกลางสังคม ที่ทุ กคนต่างมองหา กำลังใจจากคำคมข้อคิด หรือรับฟังแรงบันดาลใจจากผู้คนรวยๆจาก

โ ซเชี่ยลแต่แท้จริงคนที่สร้างสุขได้ คือ คนที่ นำคำคม ข้อคิด มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วใช้เพื่อพัฒนา

ในทุ กๆด้านของเขาเองมิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่ านตาเข้ามาทุ กวัน

8 ในสังคมที่ทุ กคนต่างใช้อินเทอร์เนตและโ ซเชี่ยลเป็นสื่อกลางอย ากให้ทุ กคนมองความสบายใจ

นั่นคือเมื่อเรารับรู้ และอ่ า น ข่ า ว ไม่จำเป็นต้องแสดงความขัดแย้งใดๆ

9 ในสังคมทุ กวันนี้ ต่างพัฒนากันอย่ างรวดเร็วแม้กระทั่ง ความเร็วอิน เทอร์เนต 3 G 4 G

แต่แท้จริงคนที่ได้ประโยชน์ คือ คนที่ค่อยๆเลือกรับ ข่ า วที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา นุสนธิ์บุคส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …