Home ข้อคิดสอนใจ คิ ดแ บ บ นี้ ชี วิ ตจะได้ ทุ ก ข์ น้ อ ย ล ง

คิ ดแ บ บ นี้ ชี วิ ตจะได้ ทุ ก ข์ น้ อ ย ล ง

1 second read
0
352

โปรดสังเกตดูให้ดีๆ ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุ กข์ใจในแต่ละวัน ไม่ใช่ การกระทำ ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

ที่ยังนำมาคิดปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้น ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลงการ

อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การ หยุดทำในเรื่องที่สำคัญ แต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

การวิ จารณ์คนอื่นในทุ กวันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้น แต่การวิ จารณ์ตัวเองทุ กวันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นการ แก้ก ร ร ม

ที่ดีที่สุด นั่นคือการแก้ไข ความคิดคำพูด และ การกระทำ ของตนเองการฝึกจิ ตใจอาจจะไม่ได้ทำให้เรา

พ้นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันจะทำให้เรานั้น เป็นทุ กข์นานน้อยลง ปล่อย ได้เร็วมากแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้น สุข

ได้เร็วมากแค่ไหน ก็ส่งผลดีต่อเรามากเท่านั้นจำเอาไว้ว่า ความทุ กข์ และ ปัญ หา ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่ าน

เข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เรา ยอมแพ้ แต่มันผ่ านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เรา เรียนรู้ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี

ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำคนที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในทุ กสถานการณ์ ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด

หรือฉลาดที่สุดแต่เป็นคนที่รู้จัก ปล่อยวาง และ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีต่างหากชีวิตสอนให้รู้จัก

ความไม่แน่นอนของชีวิต สอนให้รู้จักว่ามีความสุขก็ต้องมีความทุ กข์สอนให้มีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบัน

สอนให้รู้จักรอ เพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุ กอย่ าง

ที่มา bitcore tech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำดีมากมายกับคนแ ป ล ก หน้าแต่คนไกล้ชิดกลับเมิน เ ฉ ย เป็นที่รองรับ อ า ร ม ณ์

ทำไม่ ดีกับคนใกล้ชิด แต่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า สังคมสมัย … …