Home ความเชื่อ 5 ท า นที่ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุ ญ ม า กจนล้น

5 ท า นที่ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุ ญ ม า กจนล้น

0 second read
0
2,233

5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ได้บุญม ากจนล้น

ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญ มากทุ กคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ มากชีวิตดีมาก

ในย ามที่เราลำ บากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุ กสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญ หา แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรร มดีที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พ ระพุ ทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ

ทาน 5 ประการ ได้แก่

1 วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุ ทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

2 ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจคลาย ทุ ก ข์ เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจโลก เข้าใจธรรม

3 กายเป็นทาน

หมายถึง สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพ ระพุ ทธศ าสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด

4 จิตใจเป็นทาน

หมายถึง สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน ให้อภั ยทานแด่ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

5 ดวงตาเป็นทาน หมายถึง

ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสั ตว์ได้อย่ างแน่วแน่ เป็นต้น

ที่มา ธ ธรรมรักษ์ และ สบายตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เห็นเขาทำไม่ ดีใส่ อย่ าทำสวน เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนไม่ ดีไม่ต่างกัน

จำไว้เลยนะ เห็นเขาຕ่ำใส่ อຢ่าຕ่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะ ຕ … …