Home ข้อคิดสอนใจ ก าหลงซ า ก บ ทความนี้ใ ค รเลื่อน ผ่ า นถือว่าพลาด

ก าหลงซ า ก บ ทความนี้ใ ค รเลื่อน ผ่ า นถือว่าพลาด

0 second read
0
5,850

นานมาแล้ว มีซ า ก ช้ างลอยไปตามกระแสน้ำ

กาตัวหนึ่งพบเข้าก็ดีใจคิดว่าตนเป็นผู้โชคดี

เพราะจะได้อาหารกินฟ รีโดยไม่ต้องออกแรงไปอีกนาน

จึงโผลงจับที่ซ า กช้ างนั้นจิกกินเ นื้ อ ช้ างที่เ น่ าเ ปื่ อ ย อิ่ม

แล้วก็หลับอยู่บนซ า กช้ างนั้นเองตื่นขึ้นก็กินอีก กินๆ นอนๆ

อยู่กับซ า กช้ างนั้นอย่ างมีความสุขน านวันเข้า

กระแสน้ำก็ไหลออกสู่ทะเล ซ า ก ช้ างก็พลอยไกลฝั่งออกไปเรื่อยๆ

จนถึงกลางมหาสมุทร พอซ า กช้ างเ ปื่ อ ยเ น่ า สื้ นไป

กาก็มองไม่เห็นฝั่งเ สียแล้ว ถึงจะพย าย ามบินกลับอย่ างไร

ก็ไม่สามาร ถพ้นจากมหาสมุทรได้ จึงหมดแรงจ มน้ำต ๅ ยในที่สุด

ในทางธรรม ซ า กช้ างที่ลอยไปตามกระแสน้ำนั้น

ท่านเปรียบเหมือนกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เ สียง กลิ่น รส และสัมผัส

ที่น่าพอใจ ทำให้เกิดสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่ปุถุชนมุ่งแสวงหา

เพราะที่มนุ ษย์ต้องการเงิ นทองข้าวของ อาหารการกินหรือที่อยู่อาศัย

ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ชีวิต เข้าถึงรูป เ สียง กลิ่น รส และสัมผัส

ที่ทำให้เกิดสุขทั้งสิ้ น ไม่นับวัตถุสิ่งของ

เครื่องปรนเ ปรอความสุขส่วนเกิน ที่มีอยู่อีกกลาดเกลื่อนมากมาย

กามคุณ ๕ จึงเป็นของคู่กับชีวิ ตมนุ ษย์ โดยเฉพาะม นุษย์ปุถุชนด้วยแล้ว

ก็เปรียบเหมือนอาหาร ที่จำเป็นกับชีวิตนั่นแหละ

ข้อควรร ะ วั งในเรื่องนี้ก็คือ แม้ต้องมีกามคุณเป็นอาหารของชีวิต

แต่ไม่ควรหลงใหลเผลอสติ ต้องนึกไว้เสมอว่า

ชีวิตที่ผูกพั นกับกามคุณ ก็เหมือนการอยู่บนซ า กช้ าง

ที่ลอยไกลออกไปทุ กที แล้วฝึกคิดให้เห็นด้านที่เป็นโ ท ษ

ของกามคุณเ สียบ้าง ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่พอประมาณ

จึงจะไม่ต้องพบชะตากรร ม เหมือนกาหลงซ า กตัวนั้น เชื่อมั่นใน ศรัทธา

ที่มา bangpunsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เห็นเขาทำไม่ ดีใส่ อย่ าทำสวน เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนไม่ ดีไม่ต่างกัน

จำไว้เลยนะ เห็นเขาຕ่ำใส่ อຢ่าຕ่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะ ຕ … …