Home ความเชื่อ การบ ว ชจิ ต ของผู้ที่ไม่พร้อมอยู่วั ด จากหลวงปู่ดู่

การบ ว ชจิ ต ของผู้ที่ไม่พร้อมอยู่วั ด จากหลวงปู่ดู่

0 second read
0
1,939

ท่านปัญญานันทภิกขุ เคยให้ความหมายของการ บวชกาย บวชใจ ไว้ดังนี้

บวชกาย นี่ก็คือ บวชตามรูปแบบ โ กน หั ว ขูดคิ้ ว นุ่งเหลือง ห่มเหลือง

บวชใจ คืออธิษฐานใจ ตั้งใจงดเว้น ไม่ทำอะไรที่เป็นการขัดต่อคำสอน ของพ ร ะ พุ ทธเ จ้า

เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชเป็นลูกพร ะพุ ทธ เจ้า

เอหิ ภิกขุ วากขาโต ธมโม จร พรหมจริย มมา ทุกข อนตกิริยาย เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด

ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพติพรหมจ รรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกอง ทุ ก ข์ โดยชอบเถิด

การบวชจิต หรือ การบวชใน นั้นเป็นสูตรของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

หลวงปู่ดู่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การบวชทั้งในและนอกมันลำ บากในยุคนี้ เราบวชใน คนไม่รู้ แต่สิ่งที่มองไม่เห็นรู้ เทวดารู้

การบวชในเป็นก รรมฐานอย่างหนึ่ง เวลาทำบุญให้นึกว่าตัวเองเป็นพ ระ จะได้ชิน ถ้าทำบ่อย ๆ จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ เวลาทำความดีอะไรก็ตาม

ให้นึกว่าตัวเองเป็นพ ระ มันจะปรับออกมาข้างนอกเอง เป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอก

คือ ด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพ ระนั้น พอเราบวชแล้ว เราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดี เวลาเราแผ่บุญออกไป พลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่า

พลังงานนี้จะผ่านพ ระได้มากกว่าฆราวาสนะ ลองคิดดูสิ เราเป็นพ ระนะ บวชใน แค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้ว

ทำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพ ระ เรื่องอะไรที่ไม่ดี เราจะไม่พูด ไม่ทำ แม้แต่ในฝันยังเป็นพ ระเลย

บวชจิตแล้วต้องสึกไหม ไม่ต้อง มันไม่เกี่ยวกัน เรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่อง เวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไป เมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชใน

ตื่นขึ้นมาก็ให้ทำ แล้วกราบพ ระ ๖ ครั้ง แล้วทำวัตรสั้น ๆ อาราธนาองค์สมเด็จพ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบัน

เวลากินข้าว อาบน้ำ เวลาว่าง เวลานอน ให้ส วด ให้ภาวนา จนกว่าจะหลับ สามปีจะรู้สึกว่า ข้างนอกจะเปลี่ยน

ทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิส งส์มหาศาล เป็นบุญทุกลมหายใจเข้าออก

หลวงปู่ดู่ได้แนะเคล็ดในการบวชจิตไว้ว่า

ในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้น คำกล่าวว่า

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ให้นึกถึงว่าเรามีพ ระพุ ทธเจ้าเป็นพ ระอุปัชฌาย์ของเรา

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ให้นึกว่าเรามีพ ระธรรมเป็นพร ะก รรมวาจาจารย์

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ให้นึกว่าเรามีพ ระอริยส งฆ์เป็นพ ระอนุสาวนาจารย์

แล้วอย่าสนใจขันธ์ ๕ หรือร่างกายเรานี้ ให้สำรวมจิตให้ดี มีความยินดีในการบวช

ชายก็ตั้งจิตเป็นพ ระภิกษุ หญิงก็ตั้งจิตเป็นพ ระภิกษุณี

อย่างนี้จะมีอานิส งส์สูงมาก จัดเป็นเนกขัมมบารมีขั้นอุกฤษฏ์ทีเดียว

ขอบคุณที่มา พลังจิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เห็นเขาทำไม่ ดีใส่ อย่ าทำสวน เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนไม่ ดีไม่ต่างกัน

จำไว้เลยนะ เห็นเขาຕ่ำใส่ อຢ่าຕ่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะ ຕ … …