Home ความเชื่อ บู ช าพ ร ะแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน ส ว ดแล้ว ดี ม า ก

บู ช าพ ร ะแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน ส ว ดแล้ว ดี ม า ก

0 second read
1
691

บู ชาพ ระแม่ธรณี พร้อมคำอธิษฐาน ส วดแล้วไ ด้ ผ ลดั่ งใ จหมาย สำหรับคนในบ้านเรานั้น เป็นที่เคารพและศรัทธากันมากมาตั้งแต่โบราณ พ ระศรีวสุนรา หรือ พ ระแม่ธรณี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ที่ได้ปรากฏตามตำนานของพ ระพุ ทธศ า ส นา ฮิ นดูและพ รา หมณ์ โดยมีความเชื่อกันที่ว่า ท่านนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับแผ่นดินมาช้านานเป็นสิ่งที่ช่วยค้ำจุนทุกสรรพสิ่งทั้งปวง

เปรียบเสมือนมารดาที่คอยปกป้องแผ่นดินและโลกนี้ซึ่งมีค าถ าและการบูชาดังต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากห ม อดูชื่อดังของบ้านเรา อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ

คาถาบูชาพ ร ะแม่ธรณี

ตั้ง นะโม ๓ จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา

ปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา นิโสนิสัง

ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอธิษฐานพ ร ะแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน พ ร ะแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพ ระแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน ลูกอยากจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า ชื่อผู้อธิษฐาน ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพ ระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี ว่าอย่างไรหรือ

ผู้อธิษฐาน ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้วคลาด จากภั ยอั นต ร า ย อุทกภั ย อัคคีภั ย โ จ ร ภั ย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ บ้านเลขที่ของท่าน นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพ ระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา

ให้กระทำกิจกรรมอันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเ ท้ า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพ ระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบคุณ อ ลักษณ์ เรขานิเทศ โหร ฟั น ธ ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

การให้อภัຢมันเป็น เรื่องง่าย แต่ให้ เชื่อใจ อีกครั้งคงจะຢาก

การให้อภัຢ เป็นเรื่องง่าย แต่จะให้ เชื่ວใจอีกครั้ง คงຢา … …