Home ความเชื่อ จำ ไ ว้ เ ล ย นะ อ ย่ า พู ดว่า ไม่มีเ งิ น ก่อนชีวิตจะ ต ก อั บ ไม่ มี กิน

จำ ไ ว้ เ ล ย นะ อ ย่ า พู ดว่า ไม่มีเ งิ น ก่อนชีวิตจะ ต ก อั บ ไม่ มี กิน

0 second read
0
1,927

จำไว้นะ อย่ าพูดว่า ไม่มีเงินวิชาการต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ที่ศึกษาแล้วไม่ค่อยได้ผล เพราะคนข าดความอดทนมาก ต้องบอกว่าข าดมากจริง ๆโยมบางคนมาถามเรื่องกสิณ บอกว่าผมจับภาพกสิณ ภาวนาแล้วแต่ทำไมยังไม่เกิดผล อาตมาถามว่าคุณภาวนากี่ครั้ง ถึงร้อยครั้งหรือยัง เขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่ง แสดงว่าร้อยครั้งยังไม่ถึงเลย จึงบอกเขาไปว่า คุณไปเปิดหนังสือคู่มือปฏิบัติก รรมฐานหรือหนังสือก รรมฐาน ๔๐ ของหลวงพ่อวัดท่าซุงดู ในเรื่องการฝึกกสิณ

ท่านบอกว่า ให้ลืมตามองภาพ หลับตาลงนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับกำหนดลมหายใจเข้าออกและคำภาวนา พอภาพเลือนไปให้ลืมตาดูใหม่หลับตาลงกำหนดนึกถึงภาพนั้น พร้อมกับลมหายใจและคำภาวนา ทำอย่ างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้ง จนกว่าภาพนั้นจะเริ่มติดตาติดใจทีนี้ เขาเองหลักร้อยยังไม่ผ่ านเลย แล้วจะไปกล่าวถึงเป็นหมื่นเป็นแสนได้อย่ างไรเมื่อตอนบ่ายมีโยมมาปรารภว่า ตอนนี้การทำมาหากินลำบากมาก จะแก้ไขด้วยวิธีไหน อาตมาก็แจ้งแ ก่โยมไปว่า

ให้ใช้คาถาเงินล้านเป็นกรรมฐาน เขาบอกว่าภาวนาเป็นประจำเช้าเย็นอยู่แล้ว อาตมาถามว่ากี่จบ เขาบอกว่าเช้า ๙ จบ เย็น ๙ จบ อาตมาจึงบอกว่า โยมรู้ไหมว่า ถ้าอาตมาแนะนำให้ภาวนา ต่ำสุดจะให้เริ่มที่ ๑๐๘ จบ ยังดีกว่าโยมอีกคน เขาบอกว่าท่องคา ถาเงินล้านมา ๒ เดือนยังไม่เห็นผล เราก็แปลกใจ เพราะถ้า ๒ เดือน ทำจริง ๆ ต้องเห็นผล ถามว่าโยมภาวนาครั้งละกี่จบ เขาว่าครั้งละ ๑ จบ แหม น่าได้ผลจริง ๆ เลย

การที่ให้เราภาวนามาก ๆ ก็เพราะว่าระยะเวลาที่ย าวนาน จะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นมากขึ้นเนื่องจากเรื่องของคา ถาขึ้นอยู่กับสมาธิเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยิ่งสมาธิสูงเท่าไร คาถาจะยิ่งให้ผลมากขึ้นดังนั้น การที่พวกเราทั้งหมดในปัจจุบัน ทำแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่มีการทุ่มเท สมัยที่อาตมาภาวนาคา ถาปัจเจกพ ระพุ ทธเจ้าอาตมาภาวนาครั้งละ ๙ จบ ทำไปประมาณ ๓ เดือน ก็เริ่มเห็นผล พอมาปี ๒๕๒๘ หลวงพ่อท่านมอบคาถาเงินล้านให้ ก็มาปฏิบัติภาวนาดู

ตอนนั้นติดใจในการภาวนาคาถาบารมี ๓๐ ทัศ ก็เลยกำหนดว่า เราภาวนาคาถาเงินล้าน ๙ จบ น่าจะน้อยไป เพิ่มเป็นวันละ ๓๐ จบดีกว่า จาก ๓๐ จบ ทำไป ๆ เริ่มเห็นผล ก็มานึกว่าสมัยหลวงปู่ป่าน ท่านมอบคา ถาพ ระปัจเจกโพธิโปรดสั ตว์ให้แก่ลูกศิษย์ แล้วมีบุคคลตัวอย่ างที่ทำแล้วได้ผล ก็คือท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิต เจ้าของห้างขายย าตราใบโพธิ์ หรือนายแจ่ม เปาเล้ง ชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุคคลตัวอย่ างที่หลวงพ่อท่านยกให้ลูกศิษย์ฟัง

ถ้ายิ่งได้พระประธานในโบสถ์ยิ่งดี ก็แปลว่าพี่เขาเอาบุญใหญ่อย่ างเดียวแต่ของเรานี่เล็กน้อยแค่ไหนขอให้รู้เป็นทำหมด พอหน้ากฐินก็เตรียมซองปัจจัยไว้ซองละ ๑ ๐๐๐ บาท วัดไหนมีกฐินร่วมกับเขาหมด ๑๐๐๐บาท พร้อมผ้ าไตร ๑ ชุด ทำจนไม่ต้องนับ บางปีก็ ๔๐ ถึง ๕๐ วัด ก็มี ดังนั้น โยมที่บอกว่า ลำ บากในเรื่องทำมาหากิน ถ้าตั้งใจภาวนาคาถาเงินล้านจริง ๆ ไม่เกิน ๒ เดือนจะมีความคล่องตัวแน่นอน ที่กล้ายืนยันเพราะทำเห็นผลด้วยตนเองมาแล้ว

ทุ กวันนี้ ที่บรรดาเพื่อนพ ระเห็นว่าอาจารย์เล็กรวย ก็คืออานิสงส์ของคา ถาเงินล้านนั่นเอง เมื่อเดือนก่อนตอนประชุมพ ระนวกะ ท่านเจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑ ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่เขยกัน คือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๑ อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลชะแลเขต ๒ เขาก็เลยเรียกกันว่าเป็นคู่เขยกัน พอท่านมาถึงก็บอกว่า อาจารย์ผมติดห นี้ค่าวัสดุก่อสร้างอยู่ ขอยืมสักสี่แสนสิ อาตมาก็หัวเราะบอกว่า

รู้ไหมที่เห็นว่าผมรวยเป็นเพราะผมใช้เงินไม่คิด มีเท่าไรผมก็ทุ่มออกเพื่องานส่วนรวมหมด คนที่ทำได้ทุ กงานทำได้ทุ กครั้ง คนเขาจะเห็นว่ารวย แต่จริง ๆ แล้ว ผมไม่มีเงินเก็บ ส่วนคนไหนก็ตามที่ไม่ยอมทำอะไรเลยส่วนใหญ่เขามีเงินเก็บท่วมหั วทั้งนั้น ลองไปขอยืมเขาดูก็แล้วกันแปลกดี บางวันอาตมาเหลือเงินติดตัวอยู่แค่ ๒๒ บาทเท่านั้น หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ท่านแนะนำเอาไว้ท่านบอกว่าจะมากจะน้อย

ขอให้มีเงินติดตัวไว้ บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ยังดี ถ้าใช้คาถาเงินล้านของท่านอย่ าพูดคำว่าไม่มีเงิน อย่ างไรก็ต้องมี ถ้าหากว่าโยมมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ ก็ใส่ ๆ กระเป๋าไว้บ้างอย่ างไรก็ให้มีเงินติดกระเป๋าอยู่ เป็นการแก้เคล็ด ในสมัยของหลวงปู่ปาน มีลูกศิษย์ที่ทำคาถาพ ระปัจเจกโพธิโปรดสั ตว์ แล้วประสบผลสำเร็จเป็นตัวอย่ างให้คนอื่นได้พอมาถึงรุ่นหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านไม่ได้ยกตัวอย่ าง แต่อาตมาก็ทำให้เห็นแล้วว่า ถ้าทำจริงก็มีผลจริงๆ

เหลือแต่พวกเราทั้งหลายว่าจะมีใครทุ่มเทจริงจัง เมื่อถึงเวลาแล้วจะได้ประกาศอย่ างเต็มปากเต็มคำว่าเราปฏิบัติก รรมฐานแล้วได้ผล โดยเฉพาะในส่วนของคา ถาเงินล้าน ที่มีอานิสงส์พิเศษก็คือ ความคล่องตัวในความเป็นอยู่อานิสงส์ของการภาวนานั้น เราได้พุ ทธานุสติเต็ม ๆ อยู่แล้ว เพราะเป็นคาถาที่พ ระพุ ทธเจ้าท่านมอบให้มาถ้าเราต้องการไปนิพพานก็ภาวนาคาถาเงินล้าน แล้วเอาใจเกาะพระนิพพานไว้ ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่

เราต้องการผลพิเศษของคา ถา ไปทำจริง ๆ สักที เราต้องกล้าคิด กล้าทำ พูดง่าย ๆ ก็คือถ้าไม่มีใครกล้าเราก็ว่าเ สียเอง ทำตัวเองให้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เ สียเลย ถ้าเราทำได้ผล ถึงเวลาไปสอนคนอื่นก็จะสอนได้อย่ างเต็มปากเต็มคำอีกด้วย สนทนากับพ ระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ เก็บตกบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกันย ายน ๒๕๕๓

ขอบพระคุณแหล่งที่มา สาระน่ารู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

การให้อภัຢมันเป็น เรื่องง่าย แต่ให้ เชื่อใจ อีกครั้งคงจะຢาก

การให้อภัຢ เป็นเรื่องง่าย แต่จะให้ เชื่ວใจอีกครั้ง คงຢา … …