Home เกร็ดความรู้ ฉ ล า ด มีไ อ คิ วสูง สุ ข ภ า พแ ข็ งแ รง มีใน ผู้ชายที่ทำงานบ้าน

ฉ ล า ด มีไ อ คิ วสูง สุ ข ภ า พแ ข็ งแ รง มีใน ผู้ชายที่ทำงานบ้าน

3 second read
1
2,170

หนุ่มๆทั้งหลายฟังทางนี้อย่ าเอางานบ้านโ ยนให้ภรรย าทำเองทั้งหมด เพราะผ ล วิ จั ยต่างช าติชี้ว่า

ผู้ชายที่ทำงานบ้านจะ มี ไ อ คิ ว ค่อนข้างสูง มีชีวิตที่มีความสุข มีนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีกว่า

และอายุยื นย าวกว่าด้วย ดังนั้นอย่ าประ มาทพลังและความสำคัญของผู้ชายที่ทำงานบ้านกันนะ

แ พ ทย์แผนกร่าง กายและ หั วใ จ ของโ ร งพ ย าบ าลไต้หวัน หวังเหว่ยลี่

กล่าวว่า ผู้ชายที่ทำงานบ้าน มีข้อดี 3 ประการคือ

1 มีนิสัยการใช้ชีวิตที่ดี

2 และจะมีสุขภาพร่าง กายที่แข็งแรงกว่าด้วย

3 มี ไ อ คิว สูง

แล้วทำไมต้องมี ไ อ คิ ว สูงกว่าด้วย สามารถดูได้จากลักษณะบางอย่ างดังต่อไปนี้

1 ความฉลาดทางอา รมณ์ค่อนข้างสูง

ผู้ชายเหล่านี้รู้วิธีบ รรเทาความเ ครียด พวกเขาจะไม่ใช้อา รมณ์ในแก้ไขปัญ หา หรือจัดการกับสิ่งต่างๆ

และพวกเขาสามารถสงบสติอา รมณ์ และไม่กังวลในสถานการณ์ต่างๆ ได้

2 ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งต่างๆ

ค่อนข้างดีกว่า โดยส่วนมากผู้ชายที่ทำงานบ้านนั้น เมื่อทำงานเสร็จกลับมาบ้าน

ก็ทำสิ่งต่างๆเขาเป็นคนชำนาญในการทำงานรู้จักการแบ่งเวลาได้

3 มีความเห็นใจผู้อื่น

ผู้ชายที่ทำงานบ้านเป็นผู้ชายที่ยอมทุ่ มเท จะไม่เอาเรื่องเล็กๆ น้อยไปคิดมาก

ผู้ชายแบบนี้จะมีชีวิตที่มีความสุข และมีอายุที่ยื นย าวกว่า

4 รู้จักประเด็นสำคัญในการทำงาน

เพราะนั้นหมายความว่าในการทำงานของคุณมีมิตรไมตรี มนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

และมีความสัม พันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีในที่ทำงาน ทำให้เขามีความสุข

อย ากจะทำงานบ้านหลังจากเลิกงานกลับบ้าน

นอกจากนี้เมื่อมองจากบุคลิกนิสัยการดำเนินชีวิตแล้ว นายแ พ ทย์หวังเหว่ยลี่ ยังกล่าวอีกว่า

หลายคนคงย ากที่จะจินตนาการภาพผู้ชายชอบ ดื่ มหรือเ คี้ ย ว ห มาก ชอบเที่ยว กลางคืน

ผู้ชายที่เป็นนั ก เ ล ง จะกลับบ้านมาทำกับข้าวให้คนที่บ้านกินใช่ไหม

ฉะนั้นผู้ชายที่ชอบทำงานบ้านจะเป็นผู้ชายที่มีหลักการมากกว่าคนที่ไม่ได้ลงมือทำ ชอบทำในสิ่งที่ถูกสุ ขอนา มัยดีต่อสุข ภาพ

ไม่ชอบฟุ่มเฟือยเวลาอยู่นอกบ้านทั้งวัน และมีอุปนิสัยในการใช้ชีวิตที่ดี

สำหรับการทำงานบ้านแล้วจะมีสุข ภาพที่ดีกว่า นั้นเป็นเพราะว่า ยกตัวอย่ างเช่น ซั กเสื้อผ้า ถูพื้น ล้างจาน

เป็นต้นก็ต้องยืนทำ นายแ พ ทย์หวังเหว่ยลี่กล่าวว่า การทำงานบ้านก็เหมือนการออกกำลังกายอย่ างหนึ่ง

โดยเฉพาะอย่ างยิ่งหลังทานอาหารเย็นเสร็จ อย่ ากินอิ่มแล้วนั่งดู ที วี บนโซฟา หรือนั่งเล่นมื อ ถื อ

เนื่องจากชีวิตคนในยุคนี้เต็มไปด้วยการเร่งรีบยุ่งวุ่นวายทำให้ไม่มีเวลา

ไปออกกำลังกายในย ามเย็นหลังทานอาหารเย็นเสร็จ จึงแนะนำว่าให้

เราทำงานบ้านก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่ างหนึ่ง

ที่มา L i e k r

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

เห็นเขาทำไม่ ดีใส่ อย่ าทำสวน เพราะสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนไม่ ดีไม่ต่างกัน

จำไว้เลยนะ เห็นเขาຕ่ำใส่ อຢ่าຕ่ำสวน เพราะสุดท้ายเราจะ ຕ … …