Home ข้อคิดสอนใจ ถึ ง ลูกชายที่รักทั้ง 4 คน จด ห ม า ยของแม่ ก่อนที่ ล าจากโ ล ก ใบนี้

ถึ ง ลูกชายที่รักทั้ง 4 คน จด ห ม า ยของแม่ ก่อนที่ ล าจากโ ล ก ใบนี้

0 second read
0
2,914

ลูกๆทั้ง 4 คนของแม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา วันนั้นคืองานฉลองวันเกิดของแม่ที่มีอายุครบ 80 ปี ระยะเวลาช่างย าวนานเหลือเกิน แม่ได้ให้กำเนิดลูกชายถึง 4 คน
แล้วยังช่วยพวกลูกๆ ดูแลเลี้ยงหลานอีก 8 คนก็เท่ากับว่า

ในชั่ วชีวิตนี้ของแม่ แม่ได้ใช้สองมือของแม่ เลี้ยงดูอุ้มชูลูกๆหลานๆทุ กคนด้วยความรักถึง 12 คนแต่ทว่า แม่แ ก่แล้ว แ ก่จนต้องคอยมองดูสีหน้าของพวกแกเพื่อความอยู่รอดของตัวแม่เอง โดยเฉพาะ
เมื่อสี่ห้าปีก่อน ตอนที่พ่อของพวกแกเ สียไปแล้ว

แม่รู้สึกได้ทันทีถึงความรำค าญ ที่พวกแกปฏิ บัติตนต่อแม่ และนับวันยิ่งย่ำ แ ย่เข้าไปทุ กทีตอนที่พ่อของพวกแกจากไปใหม่ๆ แม่หวังเหลือเกินว่าจะมีลูกคนไหนสักคน ที่จะยื่นมือมารับแม่ไปอยู่ที่
บ้าน บอกตรงๆว่าแม่อย ากใช้ชีวิตอยู่กับพวกแก จะคนไหนก็ได้ แม่ยินดีทั้งนั้น แต่รอแล้วรอเล่า

สองเดือนผ่านไปแม่จำต้องทำใจยอมรับสภาพของความเป็นจริง ไม่มีลูกคนไหนยอมรับแม่ไปอยู่ด้วย

โชคยังดีที่พวกแกยังพอมีน้ำใจเหลืออยู่บ้างในเวลานั้น พวกแกทั้งสี่ผลัดเ วรมาเป็นเพื่อนแม่ที่บ้านทุ ก

คืนมีหน้าที่กันคนละสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้แม่ก็ไม่ก ลัวอะไรอีกแล้วในตอนกลางคืน ว่ากันตามตรง

อายุปูนนี้แล้วของแม่ มีอายุอยู่มาถึงป่านนี้ ยังจะต้องไปก ลัวอะไรอีกถึงแม้แม่จะเติบโตขึ้นมาตามท้องทุ่งท้องนา

เติบโตขึ้นมาท่ามกลางเรื่องเล่ า ที่น่าก ลัวของเหล่า ผีส าง นางไม้ แต่มาถึงตอนนี้ แม่คงไม่เ ชื่อเรื่องพวกนี้อีกแล้ว และก็เลิกกลั วไปนานแล้ว แต่สิ่งที่แม่กลั วที่สุดคือ ความเ หงา
ลูกๆของแม่ทุ กๆคน พวกแกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ รวมเวลาทั้งสิ้ นเป็นเวลา 1 ปี กับ 9 เดือน หรือประมาณ 630 วัน

ในฐานะของคนเป็นแม่รู้สึกขอบคุณในน้ำใจของพวกแกที่มอบให้ในครั้งนั้น ช่วงแรกๆที่มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ ทุ กอย่ างดูดีมีความเอื้ออา ทรให้แม่อยู่บ้าง แต่พอวันเวลาค่อยๆผ่านไป
สีหน้าของพวกแกก็แลดู ย่ำแ ย่ ลงทุ กวัน พอเ หยียบเข้ามาถึงบ้านแม่ ไม่มีคำทักทายสักคำ เวลาออก

จากบ้าน คำอำล า สักคำก็ไม่มีเช่นกัน แม่เหมือนสิ่งไม่มี ชีวิตชิ้นหนึ่งที่ถูกวางอยู่กลางบ้าน บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่า พวกแกกำลังเดินเข้าออกโ รงแรม แล้วมีย า ย แก่แปลกหน้าที่นั่งมองหน้าพวกแกที่เดิน
ผ่ านไปมา เหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่มีความผูกพันกันเลยแม้แต่น้อย

แม่กลั วที่จะทำให้พวกแก รำค าญ หรือ รั งเ กี ย จ แม่ไม่ได้กินข้าวฟรีของพวกแกแม้แต่คำเดียว

เสื้อผ้าข้าวของแม่ก็ซื้อเองทุ กอย่ างแม้กระทั่งส ตางค์แ ดงเดียวก็ไม่เคยใช้ของพวกแก

เพียงแค่ พวกแกยอมแวะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้าง แค่นั้นแม่ก็รู้สึกเป็นบุญคุณเหลือหลายแล้ว

ถึงแม้แม่จะพย าย ามวางตัวอย่ าง ระ มั ดระ วังที่สุดไม่เคยไปยุ่ งเกี่ยวชีวิตส่วนตัวของพวกแกเลยแต่พวก แกทุ กคนก็ค่อยๆห่างหายจากบ้านแม่ ไปทีละคน แบบไม่ต้องมีคำ ร่ำ ล า
ไม่มีใครแวะมาเ ยี่ยมเ ยียน แม่อีก แต่ยั ดเ ยียด เอาความ เหงามามอบให้แม่แบบไม่มี ความปรา ณีกันเลย

ชีวิตหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่รู้ตัวว่าแม่ต้องเดินด้วยเ ท้าตัวเองทุ กฝีก้าว ต้องพึ่งพาตัวเองทุ กอย่ างด้วยสองมือของแม่เอง สองปีกว่าที่ผ่านมา ยอมรับว่ามันย ากลำ บากสำหรับคนแ ก่อย่ างแม่พอสมควร ตอน
งานวันเกิด 80 ปี พวกแกอวยพรให้แม่ว่า ขอให้แม่มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร้อยๆปีแม่ได้แต่ยิ้ม แต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นมันอัดแน่นไปด้วยความ ข ม

ชีวิตที่เต็มไปด้วยความ หง อยเ หงา และ เ ศร้าหมอง นั้น จะมีอายุยืนย าวไปทำไม

ช่วงเวลานี้ แม่รู้สึกแน่นห น้ า อ กมากขึ้นทุ กวัน แม่ไม่ ได้บอกใคร แท้จริงแล้วก็ไม่รู้จะหันหน้าไปบอกใคร

แม่หวังเป็นอย่ างยิ่งว่าโ ร ค ภั ยไ ข้เ จ็ บ จะกรุณารีบนำพาแม่จาก โลกนี้ไปในเร็ววัน ถ้าเป็นเช่นนั้นได้ แม่ก็ รู้สึกว่า ชะตา ชีวิตยังคงมีความปราณี ต่อแม่บ้าง หลายคืนก่อน แม่ฝันถึงพ่อของพวกแก พ่อยิ้มบอกกับแม่ว่า
ไปกันเถอะ พ่อมารับแล้ว ไปกับพ่อแล้วแม่จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป

ตื่นมากลางดึก มองไปบนท้องฟ้าเห็นมีแต่ดาวเต็มฟ้า พระจันทร์ส่องแสงนวลสบายตา ในคืนที่บรรย ากาศสงบเงียบเช่นนี้ แม่ฝันถึงพ่อของพวกแก พ่อที่กำลังจะมารับแม่ไป
แม่ขอขอบคุณความรักอัน แสนอบอุ่นที่พ่อได้มอบให้กับแม่มาทั้งชีวิต มันคือ สิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งเดียวในชีวิตนี้ของแม่

หน้า อ กแม่ทั้งแน่นทั้งเ จ็ บมากขึ้นทุ กวัน แม่รู้ตัวว่ามันคงถึงเวลาแล้ว จึงได้ตั ดสินใจบรรจงเขียนจดหมายฉบับนี้ทิ้งไว้ ความสัม พั นธ์ของความเป็นแม่ลูกระหว่างเรา มันก็คงใกล้จะจบเต็มแ ก่แล้ว
แม่มีผมขาวอยู่เต็มหั ว แม่ขอใช้ผมขาวทุ กเส้นบนหั วสา บานว่า แม่รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งถึงการ

แวะเ วียนมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ของลูก นอกจากประโยคนี้แล้ว ยังมีคำพูดที่แม่อย ากจะบอกกล่าวก่อนจากไปว่าแม่เ สียใจที่สุดที่ให้กำเนิดพวกแกมาทั้งสี่คน หากช าติหน้ามีจริง ขออย่ าให้พวกเราต้องมาเจอกันอีกเลย
ในฐานะของคนเป็นแม่ แม่คงไม่ใจ ร้า ยพอที่จะสา ปแช่ งพวกแก แต่แม่กลับหวังว่า ในย ามแก่เ ฒ่ าของพวกแกทั้งสี่คน

ขอให้ทุ กคนจงพบแต่ความสงบสุขในย ามชรา คงไม่ถูกลูกๆของพวกแกทั้ง 8 คนทอด ทิ้ งความผูกพันของความเป็นแม่ลูกระหว่างเราก็คงจบ ลงเพียงเท่านี้ อะไรที่ตั้งใจจะกล่าวก็ได้ถ่ายทอด
ด้วยความอา ดูร ออกมาจากใจจนหมดแล้ว ขอให้ทุ กอย่ างจบ สิ้ นลงแค่ ช าตินี้ช า ติเดียวคิดว่ามันก็เกินพอแล้ว

จากแม่หลังจากนั้นไม่นาน คุณแม่ท่านนี้ก็ได้จาก โลกนี้ไป จริงๆ ท่านเหมือนคนนอนหลับที่หลับอยู่บนเตียงตัวเองอย่ างสงบ ในมือได้ถือรูปถ่ายที่เคยถ่ายไว้คู่กับสามี บนรูปใบนั้น ก็มีเพียงสามีและภรรย ายืน
เคียงคู่กันเพียงแค่ สองคนเท่านั้น

ขอบคุณเรื่องราวดีๆแปลและเรียบเรียงโดย ขจรศักดิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

5 ราศีต่อไ ปนี้จะมีล า ภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัว บ้านรถที่ดิน

ผู้ที่เ กิดราศีต่อไนี้จะมีล าภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั … …