Home ความเชื่อ ส วดทุ กวัน เ ท วดา อวยพ ร 3 ค าถา บูชาพ่อแม่ ชีวิตดี นำ พ าสุขเ จ ริ ญ รุ่ งเรื อง

ส วดทุ กวัน เ ท วดา อวยพ ร 3 ค าถา บูชาพ่อแม่ ชีวิตดี นำ พ าสุขเ จ ริ ญ รุ่ งเรื อง

0 second read
0
5,762

สรรพชีวิตที่ถือกำเนิดเกิดบนพื้นพิภพล้วนแล้ว แต่มีพ่อแม่เป็นผู้สร้าง ท่านให้ในสิ่งที่สำคัญที่สุด

คือ ชีวิตการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เงิ นท องล้นเหลือ

ครอบครัวมีความสุข ความสัมพั นธ์กับคนรอบข้างดี ถือเป็นเ ค ล็ ดวิ ช าที่ทำให้ตนเองดว งดีและเกิด

ปาฏิ หาริย์ด้วยตนเองแบบง่ายๆ สิ่งแรกที่จะต้องทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตาม

ให้สร้างบุญกับพ ระอรหันต์ในบ้านเสี ยก่อน ก็คือ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามา คนที่จะเจริญนั้นต้องเป็นผู้มีความกตัญญู

นอกจากกตัญญูแล้วต้องมีกตเวที คือตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง คนที่ชีวิตมีปัญ หามากๆ ให้ไปดูได้เลย

คนเหล่านั้นมักเป็นผู้ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่ดีกับคนอื่น ให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้

ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่าน ถึงแม้ท่านอาจจะเป็นคนที่มีก รรมเลี้ยงดูเรามาอย่ างไม่ดีเพียงใด เราต้องให้อโหสิก รรม

กับท่านได้ทุกเรื่อง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเว รก รรมที่ผูกพันกันมา อโหสิก รรมเ สีย จะได้ให้ผ ลบุญที่ทำร่วมกันมาส่งผลกับชีวิต

และถ้าอย ากดว งดีให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 2 ท่านนี้อย่ างเต็มกำลัง อย่ างเต็มใจ พรใดก็ตามในโลกนี้ไม่ศักดิ์ สิทธิ์และให้ผ ล

เร็วเท่ากับพรที่มากจากปากและหัว ใจของพ่อแม่ คนที่ติดขัดอะไรมากๆ ให้ล้างเ ท้ าท่านและขออโหสิก รรมท่านเ สียก่อน

ชีวิตท่านจะเปลี่ยนไป สำหรับผู้ที่พ่อแม่เ สี ย ชีวิตไปแล้ว ให้หมั่นทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่ าได้ขาด

ขอให้เชื่อเถอะว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดด้วยความห่วงใย ขอพรและท่านจะให้พรให้เป็นคนดวงดี

เกิดโช ค ล าภ เกิดปาฏิ หาริย์ เพิ่มสิริมงคลกับชีวิต ความรุ่งเรือง ต่อตัวคุณ

ส วดค าถ าบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอนโดยอ านิสงค์ที่ส วดจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข

หรือหากว่าในวันแม่ที่จะถึงนี้ คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับ ค าถ าบู ชาพ่อแม่ ไปส วดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ

จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ เพียงเท่านี้ก็สาม ารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วค่ะ

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา

อันพ ระบิดร มา รดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุ ณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา

ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบ ากขื่ น ข มทุ กข์ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหวต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พ ระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน

ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้ นดวงชีวา ขอปวง เ ทพไท้รักษา อันพ ระบิดรม ารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากส วดบูช าแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก รรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยด อ ก มะลิไปหนึ่งขัน

แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิ ดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้ าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่

คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก รรมให้ด้วย หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รด เท้ า

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีวิตดีจัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

5 ราศีต่อไ ปนี้จะมีล า ภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัว บ้านรถที่ดิน

ผู้ที่เ กิดราศีต่อไนี้จะมีล าภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั … …