Home ข้อคิดสอนใจ เ ร า ยิ่ ง อ ว ด ร ว ยเท่าไหร่ เ ร าจะยิ่ง จ น ถ้าเ ร านั้นยิ่งอดทน จะยิ่ง ร ว ย

เ ร า ยิ่ ง อ ว ด ร ว ยเท่าไหร่ เ ร าจะยิ่ง จ น ถ้าเ ร านั้นยิ่งอดทน จะยิ่ง ร ว ย

5 second read
0
4,543

ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแง่คิดเรื่องราวดีๆ สำหรับในสังคมปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่า เงินสามารถซื้อทุกอย่ างได้
ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า ไม่จริงหรอก เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่ างได้ เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง

เงินสามารถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยสารหรือรถ ทั วร์ จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแตกต่างไหม
แปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไป หากมีเงินเท่านาย A นั่นเอง ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน หากใครเงินน้อยก็ลำบา กมาก ใครเงินมากก็ลำบา กน้อย ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิดเ หตุการณ์
มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโ ลก กระส่ำระสาย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ

ไม่เว้นทุกวันแบบนี้ การที่จะสามารถหาเงินให้ได้เยอะ ๆนั้น ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไ ทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสาย ต่างเริ่มบ่นออกมาว่าขา ดสภาพคล่อง ต้องคอยประคองตัวให้
รอ ดกันไปก่อน ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ

ที่จะสามารถมาแบ่งเบาภ าระของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อยหรือมีการให้ความรู้ทางด้านการเงินและมีการปรับ Mind set ให้แก่คนที่ต้องการรวย ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ หากเราอยู่อย่ างค น จ น
ก็จะรวย อยู่อย่ างค นรวยก็จะจ น ถ้าเราพย าย ามแปลความหมายของประโยคนี้

อยู่อย่ างจ นจะรวย อยู่อย่ างรวยจะจ น อย่ างละเอียด จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียว โดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจ นลงอย่ างแน่นอน เพราะหากเรามีรายได้
100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ด อ กเ บี้ยจากการใช้เงินในอนาคตก็จะพอกไปเรื่อย ๆทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็จะพั ง แต่หากเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันได้ในที่สุด
แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่ างซ่ อนอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน เ สียทีเดียว

เราจะมาลองเ จาะลึกกันว่า ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซน

คืออะไร คือ หากเราทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน

โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จ นก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้

เผลอ ๆ แม้จะไม่จ นแต่ก็จะค่อย ๆ เเ ย่ลงเรื่อย ๆ

เพราะหากเรามีเงินเท่าเดิม แต่เงินเ ฟ้อเพิ่มขึ้น เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง

แต่หากเรามองให้ลึก โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่า

อยู่อย่ างคน จ น คิดอย่ างคนรวย ถึงจะรวย แต่หากอยู่อย่ างคนรวย คิดอย่ างคน จ น

อีกไม่นานก็จะจ นจะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะการนำการคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะ พย าย ามหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ช้า
ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่ างคนรวย แต่เราก็เอาความคิดของคนรวยมาใช้

ในเรื่องของการทำงาน ความพย าย าม ต่าง ๆเราก็อาจจะรวยได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจ น แต่กลับกันหากเราใช้ชีวิตอย่ างคนจ น แต่ไม่เอาความคิดคนรวยมาใช้
ไม่นำหลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น เราก็จะไม่รวยขึ้น

มีแต่จะยิ่งจ นลงๆ เพราะ พิ ษของเงินเ ฟ้อนั่นเอง การคิดอย่ างคนรวยทำยังไง คนรวยมักจะไม่พึ่งโ ช คช ะต าคนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้นมีอะไรบ้าง เช่น การเตรียมพร้อม
แน่นอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตจนเฝ้า อิ จ ฉ า คนอื่นว่า

หากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้นอีกครั้งค นรวยจะไม่คิดแบบนี้เ ด็ดข าด

คนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่งโดยไม่รอโอกาสก่อน

แล้วถึงค่อยลงมือทำและเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามันเอาไว้ และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่

ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่ างรวดเร็วนั่นเองจะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน และมีวินัยหรือความมุมานะเพียงพอที่จะทำให้

ตลอดร อดฝั่งหรือไม่นั่นเองและสุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ก็คือ

การที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ หรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ย ว

นั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนรวย คน จ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ มเ ห ลว

เราก็ต้องอย่ าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้

100 เปอร์เซนเพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน แต่อย ากจะให้นำแนวคิดเหล่านั้น

มาพัฒนา ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสมกับตัวเรา น่าจะเป็น

หนทางที่ดีที่สุดสู่การเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด คุณแค่ทำตัว จน

ไม่ออกไป แ ฮ งก์เ อ าท์ เสี ยเพื่อนห่ ว ย ๆ บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ป าก ทน

ทำงานหนัก และไม่แคร์ว่าใครจะพล่ าม อะไร กินอะไรแค่พออยู่ได้ ไม่ เที่ยวพักร้อน

ผ ลาญเงิน ไม่ต้อง ใช้ชีวิตหรู ทั้งที่ทำได้ ก้ มหน้าก้ มตาทำอะไรลำบ ากๆ

ยอมอ ดหลับอ ดนอน ได้ โฟกัสกับ เป้าหมาย ที่เขาว่าเ พ้อเ จ้อ ทำตัวแบบที่ คนส่วนใหญ่

ไม่ทำแล้วไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่ ที่ สบาย ไปตลอดช า ติ คุณยอม แลกมั้ย ก็แค่นั้นแหละ

ขอบคุณที่มาของเรื่องราวดีๆ lok lilub

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

5 ราศีต่อไ ปนี้จะมีล า ภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัว บ้านรถที่ดิน

ผู้ที่เ กิดราศีต่อไนี้จะมีล าภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั … …