Home เกร็ดความรู้ ก า ร เที่ยวบ่อยนั้น มั น ดี ม า ก ช่ ว ยให้ คุ ณ สุ ข ภ า พ ดี ขึ้น

ก า ร เที่ยวบ่อยนั้น มั น ดี ม า ก ช่ ว ยให้ คุ ณ สุ ข ภ า พ ดี ขึ้น

5 second read
0
575

คนที่ไม่เคยเที่ยวเลย มักมีโอกาสเป็น โ ร ค หั ว ใ จ มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ มากถึง 30 เปอร์เซต์

ในผลการ วิ จั ย การไปเที่ยวบ่อยๆ ช่วยให้ สุ ข ภาพดีขึ้นได้จริงจาก

ผลการ วิ จัยของมหาวิทย าลัย Surrey ได้ทำการศึกษาเมื่อปี 2002

พบว่าคนเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าจะได้ออกไปท่องเที่ยวแล้วต่อมาเมื่อ ส มองได้รู้ว่าจะไปเที่ยว ส มอง จะมีการคาดการณ์

และว างแ ผนล่วงหน้าทำให้รู้สึกดีทุ กครั้ง เมื่อนึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น จากข้อมูลในปี 2013 จากการสำรวจความเ ครียดของ

ชาวอเมริกา สมาคม จิ ต วิท ย า อ เ ม ริ กัน พบว่าการออกเดินทางช่ ว ยลดความเ ครียดได้จริง และ

ลดความรู้สึกแ ย่ ได้ดีอีกด้วยโดยการศึกษาทางวิท ย าศาสตร์

พ บ ว่า ผู้ที่ไม่ได้ท่องเที่ยว ติ ด กันเป็นเวลาหลายปี มากกว่า 30 เปอร์เซนต์

มีโอกาสเป็น โ ร คหั วใจต่างจากผู้ที่ออกเดินทางเที่ยวบ่อยๆกลับมีอัตราเ สี่ยง ต่อการเป็น โ ร ค หั วใจ

ต่ำกว่านั้นก็เพราะผู้ที่ท่องเที่ยวเป็นประจำจะต้องเดินทางไกลยิ่งเดินทางท่องเที่ยวมากเท่าไหร่ ก็ไม่รู้สึกเ หนื่อย

เนื่องจากมีสิ่งตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้าตลอดทางโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยนั้นก็

ยิ่งทำให้สุข ภาพร่าง กายแข็งแรง ดีขึ้นไปอีกจะให้พูดพูดง่ายๆ ก็คือ เมื่อขยับร่าง กายมากกว่าปกติ

แถมยังสนุกกับช่วงเวลาไปตลอดทางทำให้สุข ภาพทางก ายและจิตดีขึ้นมาก กว่าคนที่อยู่แต่บ้าน หรือทำอะไรซ้ำๆเป็นประจำ

ช่วงเวลาที่เรายังมีกำลังนั้น ร่างกายนั้น ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงการไปท่องเที่ยวจึงได้อะไรมากกว่าที่คิด หัดออกไปเที่ยวซะบ้าง

แล้วจะได้อะไรมากกว่าที่คิดแน่นอน

ขอขอบคุณที่มาของบทความ T E D T a l k

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

5 ราศีต่อไ ปนี้จะมีล า ภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัว บ้านรถที่ดิน

ผู้ที่เ กิดราศีต่อไนี้จะมีล าภใหญ่วิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั … …