Home ข้อคิดสอนใจ ยามเมื่อบุญให้ผล คนดี จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

ยามเมื่อบุญให้ผล คนดี จะเดินเข้ามาในชีวิตเราเอง

0 second read
0
0
645

ผมเชื่อว่าเมื่อบุญให้ผลเราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ

คนที่มี ความมั่นคงเข้ามาทำให้มี ความสุข มากขึ้นในชีวิต

และเมื่อ กร รม ให้ผลเราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์

เข้ามาทำให้มีความทุ กข์ มากขึ้นในชีวิตถ้านิสัยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดี

จึง เรียกว่าพบคนดีในเวลาที่เหมาะเหมาะในที่นี้ คือ

มีความพร้อมที่จะรักษาความรักถ้านิสัยของเรายังไม่ดีขึ้นในวันที่พบคนดี

แบบนี้แนวโน้มคือ นิสัยเสียๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ

ออกไปจาก ชีวิตเราได้ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไขนิสัย ร้า ยๆ ของตัวเองให้ดีขึ้น

แนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะดึงดูดคนที่ แ ย่ๆ ดึงดูดคนแบบเดิมที่ ห่ วยๆ

เข้ามาเหมือนเดิมถ้านิสัยของเราดีขึ้นในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับคนไม่ดี

ความดีหรือกร รมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่ง

ที่จะรับประกันได้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น

จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในวันหน้าแทนและ

มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนดีแต่รักษาคนดีไม่เป็น

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสี ยๆ ของตนมากกว่าคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละครับ

การเจอคน ร้า ยๆแต่ยังยอมทน ทุ กข์อยู่ ตรงนี้

คือ การใช้กร รมในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุ กข์พอแล้วทนพอแล้ว

ไม่อยากเห็นตัวเองทนทุ กข์ซํ้าซากต่อไป

คิดเดินออกมาได้เมื่อไหร่จึงเรียกว่าหมดกร รมเมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดีเวลาจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเป็น

คนไม่ดีเวลาจะพัดพาสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตเราเช่นนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูล เพจสบายตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

สิ่ งเ ห ล่ านี้ค ว รที่ จ ะ ทำ เ ป็ น ป ร ะ จำเมื่ออายุขึ้นเลข 4

1 ต้องหัดที่จะออกกำลังกายให้ติ ดเป็นนิ สัย เหมือนว่า วั … …