ทุ ก ข์ ข อ ง คนมี คู่ นั้น มันย่อมมี มากกว่า ทุ ก ข์ ของคนที่อยู่คนเดียว

0
1284

“ ทุ ก ข์ ” ของคนมีคู่…มันมากกว่า ทุ ก ข์ ของคนที่อยู่คนเดียว

บางที .. การที่เราต้องอยู่คนเดียว

อาจจะไม่ใช่ ก ร ร ม เก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใคร

แต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วย

ช่วยไม่ให้ก่อ ก ร ร ม ใหม่เพิ่ม ช่วยไม่ให้ ทุ ก ข์ มากขึ้น

“ ทุ ก ข์ ” ของคนมีคู่

มันมากกว่า ทุ ก ข์ ของคนที่อยู่คนเดียว

เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้น

สติปัญญาจะมีมากขึ้น การประฏิบัติตนจะดีมากขึ้น

จะเป็นคนคิดได้ คิดเป็น ทำดีเป็น

เมื่อวันหนึ่งคู่ไม่ ดีผ่านมา เราจะแยกแยะ ดี ชั่ ว ได้

หากว่าปัญญาเรามากกว่า ศีลเรามากกว่า

เราย่อมเลือกไม่คบหา ปล่อยคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม ให้ผ่านไป

หากมี ก ร ร ม ร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่ง

แต่เมื่อหมด ก ร ร ม .. เขาจะจากไป

ต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิตพบเจอแต่ความสุข

นำพากันและกัน .. ไปสู่จุดที่ดีงาม

ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่า

คือ .. คนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

ไม่เคยมีใครที่ไหนจะได้ดั่งใจเราหรอก

เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ใจเราจึงมีแต่ ทุ ก ข์ ที่เกิดจากความคาดหวัง

คนที่มีคู่จึง ทุ ก ข์ มากมากกว่าคนโสด

หากว่าคู่ของเขานั้น .. ไม่ใช่คู่บุญ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ : นามบุญ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here