“สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เพราะจิตสำนึกคุณ”

0
31

ทุกคนต่างมีแม่เหล็กที่คอยดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าหาตัว หากคุณปราศจากจิตสำนึกคุณ คุณไม่มีทางราบรื่น หากคุณปราศจากความรับผิดชอบในหน้าที่ คุณไม่มีทางก้าวหน้า หากคุณปราศจากความรัก ก็ไม่มีใครรักคุณ ฉะนั้น สมการแม่เหล็กจึงเขียนได้ดังนี้

สำนึกคุณ=ราบรื่น

หน้าที่=ก้าวหน้า

สละ=ได้รับ

รัก=ความสุข

ที่จริงชีวิตไม่ได้ยากหากคุณอยากโชคดี จงอวยพรให้คนอื่นโชคดี สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เพราะคุณมีจิตสำนึกคุณเรื่องเล็ก….แต่ใหญ่มากในชีวิต แง่คิดดีๆ ที่อ่านแล้ว คุณจะเข้าใจมุมมองในชีวิตมากขึ้น!!!เรื่องเล็ก…แต่ใหญ่มาก

เรื่องชีวิตคู่ ไม่ใช่ 1+1=2แต่เป็น 0.5+0.5=1 ทะเบียนสมรสไม่ใช่สัญญาผูกมัด แต่เป็นหลักประกันให้อีกฝ่ายอุ่นใจ คนสองคนใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่ใช่ขายชีวิตให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน

สูตรผสมของชีวิตคู่ มีความเข้าใจและอภัยเป็นส่วนผสมหลัก รักเพราะรัก อย่ารักแล้วครอบครอง คนที่คิดครอบครอง คือ คนที่ต้องตกอยู่ในความทุก-ข์

เรื่องเงินทอง หาเองใช้เอง สบายใจ คนอื่นหาเราใช้ ไม่สะดวกใจใครๆ ก็รักเงิน แต่อย่าขายมโนธรรมให้กับเงิน ใครๆ ก็อยากมีเงิน แต่อย่าเป็นเพราะเงินแล้วทำลา-ยความเป็นมนุษย์

เรื่องที่อยู่อาศัย บ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่ก็ช่างมัน ในบ้านมีเสียงพูดคุยหัวเราะก็เป็นสุข รถคันเล็กคันใหญ่ก็ช่างมัน นั่งแล้วปลอดภัยถึงบ้านก็บุญแล้ว มีกินมีใช้อย่าหยิบยืมใครๆ อยู่ที่ไหนก็สบายใจ สุขภาพแข็งแรงคือต้นทุนที่ยั่งยืน

เรื่องการดำเนินชีวิต เอาอุปสรรคเป็นบทพิสูจน์ เอาความลำบากเป็นประสบการณ์ ต่อให้มากอุปสรรค ต่อให้มากความลำบาก  อย่าท้อ อย่าถอย ความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here